hoc vien tai chinh diem chuan 2014

Học viện Tài chủ yếu thông tin điểm trúng tuyển chọn hệ đại học tập chủ yếu quy năm năm trước như sau:

Bạn đang xem: hoc vien tai chinh diem chuan 2014

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

  Kế toán

D340301

A, A1

20.5

2

  Hệ thống vấn đề quản lý và vận hành

D340405

A, A1

20.5

3

  Tài chủ yếu – Ngân sản phẩm

D340201

A, A1

20.5

D1

20.5

4

  Quản trị sale

D340101

A, A1

21.0

D1

21.0

5

  Kinh tế

D310101

A, A1

Xem thêm: ông xã kết hôn thử

21.0

D1

21.0

6

  Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

24.5

Ghi chú:

1. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn tính cho tới đối tượng người sử dụng học viên phổ thông, điểm 3. Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn thân thích nhị group đối tượng người sử dụng ưu tiên tiếp đến là 1 trong,0 (một điểm). Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn thân thích nhị điểm tiếp đến là 0,5 (nửa điểm).

2. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn ngành Ngôn ngữ Anh (môn giờ đồng hồ Anh tiếp tục nhân thông số 2).

Học viện Tài chủ yếu thông tin điểm trúng tuyển chọn hệ Liên thông đại học mô hình huấn luyện chủ yếu quy khóa 17 - năm năm trước như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

  Kế toán

D340301

A

17.0

A1

17.0

2

  Tài chủ yếu – Ngân hàng

D340201

A

17.0

A1

17.0

Ghi chú:

Xem thêm: đọc truyện dế mèn phiêu lưu ký

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn tính theo đòi đối tượng người sử dụng học viên phổ thông, điểm 3; Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn thân thích nhị group đối tượng người sử dụng ưu tiên tiếp đến là 1 trong,0 (một điểm); Mức chênh chếch điểm trúng tuyển chọn thân thích nhị điểm tiếp đến là 0,5 (nửa điểm).