công chúa tha mạng

 • Reads 3,009,178
 • Votes 153,760
 • Parts 122

Complete, First published Mar 23, 2015

Bạn đang xem: công chúa tha mạng

Table of contents

 • Mon, Mar 23, 2015

 • Chương 1: Truyền kỳ Phò mã gia.

  Mon, Mar 23, 2015

 • Chương 2 : Nữ phò mã xuyên ko.

  Mon, Mar 23, 2015

 • Chương 3 : Công chúa là cao thủ.

  Tue, Mar 24, 2015

 • Chương 4 : Công chúa ham muốn cút du hồ nước.

  Tue, Mar 24, 2015

 • Tue, Mar 24, 2015

 • Chương 6 : Hoan nghênh quí khách hàng.

  Tue, Mar 24, 2015

 • Chương 7 : Thích khách hàng lão huynh sao còn ko cho tới ?

  Tue, Mar 24, 2015

 • Chương 8 : Tiến hành chạy trốn [ Thượng ].

  Tue, Mar 24, 2015

 • Chương 9 : Tiến hành chạy trốn [ Hạ ].

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 10 : Lần đầu chạy trốn thành công xuất sắc .

  Thu, Mar 26, 2015

 • Chương 11 : Lệnh truy nã.

  Fri, Mar 27, 2015

 • Chương 12 : Người Thần Y môn.

  Sat, Mar 28, 2015

 • Chương 13 : Công chúa giá bán lâm [ Thượng ].

  Mon, Mar 30, 2015

 • Chương 14 : Công chúa giá bán lâm [ Trung ].

  Thu, Apr 2, 2015

 • Chương 15 : Công chúa giá bán lâm [ Hạ ].

  Sat, Apr 4, 2015

 • Wed, Apr 8, 2015

 • Chương 17 : Người tách cút , tâm ở lại [ Thượng ].

  Fri, Apr 24, 2015

 • Chương 18 : Người tách cút , tâm ở lại [ Hạ ].

  Mon, May 4, 2015

 • Chương 19 : Ai bắt lưu giữ ai ?!

  Tue, May 26, 2015

 • Chương trăng tròn : Ngoái đầu coi lại như từng thân quen biết.

  Fri, Jul 3, 2015

 • Chương 21 : Họ Nguyên , tên thường gọi là Thập Tam.

  Mon, Feb 22, 2016

 • Thu, Feb 25, 2016

 • Chương 23 : Ai đảm bảo an toàn ai ?

  Wed, Mar 2, 2016

 • Chương 24 : Yên lặng ko một giờ động giết hại.

  Sat, Mar 5, 2016

 • Chương 25 : Ai rất có thể cứu giúp ngươi ?

  Tue, Mar 8, 2016

 • Fri, Mar 11, 2016

 • Danh sách anh hùng + Thành viên Hắc Sắc Chỉ Vân

  Mon, Mar 14, 2016

 • Chương 27 : Tuyệt địa phùng sinh.

  Thu, Mar 17, 2016

 • Chương 28 : Nguyện đồng sinh nằm trong tử.

  Wed, Mar 23, 2016

 • Chương 29 : Sơ hoan [ H ].

  Mon, Mar 28, 2016

 • Sat, Apr 2, 2016

 • Chương 31 : Lòng tao vẫn ở vùng cũ.

  Thu, Apr 7, 2016

 • Chương 32 : Một quỳ tình nặng nề tựa thái tô.

  Sun, Apr 10, 2016

 • Chương 33 : Nhìn hoa kiểu đơn lưu giữ cho tới người thương.

  Thu, Apr 14, 2016

 • Chương 34 : Tâm như sầu kết, quân chẳng biết [ Thượng ].

  Sun, Apr 17, 2016

 • Chương 35 : Tâm như sầu kết, quân chẳng biết [ Hạ ].

  Sun, Apr 24, 2016

 • Chương 36 : Còn lưu giữ điều thề thốt trước đình hoa ?

  Sun, May 1, 2016

 • Chương 37 : Cố thị cho tới lúc này đều si tình.

  Tue, May 3, 2016

 • Chương 38 : Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên.

  Sat, May 7, 2016

 • Chương 39 : Mỏi đôi mắt mong đợi.

  Fri, May 13, 2016

 • Chương 40 : Khuynh trở nên chi chiến [ Thượng ].

  Thu, May 19, 2016

 • Chương 41 : Khuynh trở nên chi chiến [ Trung ].

  Sun, May 29, 2016

 • Chương 42 : Khuynh trở nên chi chiến [ Hạ ].

  Sat, Jun 4, 2016

 • Chương 43 : Tình tinh kể .

  Thu, Jun 9, 2016

 • Chương 44 : Ai tương tự Duyệt Dung ai tương tự quân .

  Sun, Jun 12, 2016

 • Chương 45 : Bình minh xuân sắc [ Thượng ] .

  Sat, Jun 18, 2016

 • Chương 46 : Bình minh xuân sắc [ Trung ] .

  Sat, Jun 25, 2016

 • Chương 47 : Bình minh xuân sắc [ Hạ ] [ H ] .

  Sat, Jul 2, 2016

 • Chương 48 : Tình càng sâu sắc càng lo ngại được thất lạc .

  Tue, Jul 5, 2016

 • Chương 49 : Cố nhân hội ngộ xa lạ biết .

  Sat, Jul 9, 2016

 • Chương 50 : Chuyện cũ trước cơ đều là mây sương .

  Wed, Jul 13, 2016

 • Chương 51 : Lam gia Nam Cương .

  Sat, Jul 16, 2016

 • Chương 52 : Tần Hoàng kho lưu trữ bảo tàng .

  Thu, Jul 21, 2016

 • Chương 53 : Đối lập tranh giành phong .

  Sun, Jul 24, 2016

 • Chương 54 : Không cần sư muội của ngươi nhưng mà là thê tử của tao .

  Wed, Jul 27, 2016

 • Chương 55 : Một đàng về phía Đông , chỉ vì như thế quân .

  Sat, Jul 30, 2016

 • Chương 56 : Cảnh còn người thất lạc ý khó khăn hiểu .

  Mon, Aug 1, 2016

 • Chương 57 : Bi thương trước đôi mắt khiến cho khanh xót thương .

  Wed, Aug 3, 2016

 • Chương 58 : Duy nguyện vĩnh dĩ vi hảo dã .

  Sat, Aug 6, 2016

 • Chương 59 : Vây sát [ Thượng ] .

  Thu, Aug 11, 2016

  Xem thêm: thành thân với đại thúc của vương gia

 • Chương 60 : Vây sát [ Hạ ] .

  Wed, Aug 17, 2016

 • Chương 61 : Thiên địch của Minh Huy Công chúa .

  Sun, Aug 21, 2016

 • Chương 62 : To gan góc rộng lớn mật [ Thượng ] .

  Sat, Aug 27, 2016

 • Chương 63 : To gan góc rộng lớn mật [ Hạ ] .

  Sat, Sep 3, 2016

 • Phiên nước ngoài 1 : Cố thị với nữ giới thương hiệu Duyệt Dung .

  Thu, Sep 15, 2016

 • Phiên nước ngoài 2 : Cố thị với nữ giới thương hiệu Duyệt Dung [ 2 ] .

  Sun, Sep 25, 2016

 • Phiên nước ngoài 3 : Cố thị với nữ giới thương hiệu Duyệt Dung [ 3 ] .

  Thu, Sep 29, 2016

 • Phiên nước ngoài 4 : Cố thị với nữ giới thương hiệu Duyệt Dung [ 4 ] .

  Thu, Oct 6, 2016

 • Phiên nước ngoài 5 : Cố thị với nữ giới thương hiệu Duyệt Dung [ 5 ] .

  Sat, Oct 15, 2016

 • Phiên nước ngoài 6 : Cố thị với nữ giới thương hiệu Duyệt Dung [ Hoàn ] .

  Sat, Oct 22, 2016

 • Chương 64 : Tiềm hành [ Thượng ] .

  Sun, Oct 30, 2016

 • Chương 65 : Tiềm hành [ Hạ ] .

  Thu, Nov 3, 2016

 • Chương 66 : Hoàn Nhan Nhã Đồ .

  Sun, Nov 6, 2016

 • Chương 67 : Xoay gửi càn tinh .

  Fri, Nov 18, 2016

 • Chương 68 : Hư tình fake ý .

  Thu, Nov 24, 2016

 • Chương 69 : Sở cỗ kinh tâm .

  Mon, Nov 28, 2016

 • Chương 70 : Tình ko duyên phận , chỉ tự động sợ hãi thân thiện .

  Sun, Dec 4, 2016

 • Sat, Dec 10, 2016

 • Chương 72 : Tấn Dương sơ ngộ .

  Sat, Dec 17, 2016

 • Chương 73 : Uy vọng của Trưởng Công chúa .

  Fri, Dec 23, 2016

 • Chương 74 : Minh Huy Công chúa lòng thương ai ?

  Thu, Dec 29, 2016

 • Chương 75 : Tâm Tư [ Một ] .

  Sun, Jan 1, 2017

 • Chương 76 : Tâm tư [ Hai ] .

  Thu, Jan 12, 2017

 • Chương 77 : Lưỡng lưỡng tương vọng [ Hai đầu lưu giữ nhau ] .

  Wed, Jan 18, 2017

 • Chương 78 : Đêm nhập hoàng cung [ Thượng ] .

  Sat, Jan 21, 2017

 • Chương 79 : Đêm nhập hoàng cung [ Trung ] .

  Thu, Jan 26, 2017

 • Chương 80 : Đêm nhập hoàng cung [ Hạ ] .

  Mon, Jan 30, 2017

 • Chương 81 : Thật ko cần người thương [ Thượng ] .

  Sat, Feb 4, 2017

 • Chương 82 : Thật ko cần người thương [ Trung ] .

  Sun, Feb 12, 2017

 • Chương 83 : Thật ko cần người thương [ Hạ ] .

  Wed, Feb 15, 2017

 • Chương 84 : Khói lượn lờ .

  Fri, Feb 17, 2017

 • Wed, Feb 22, 2017

 • Chương 85 : Hoạt sắc sinh mùi hương [ H ].

  Sun, Feb 26, 2017

 • Chương 86 : Vây trở nên [ Nhất ] .

  Wed, Mar 1, 2017

 • Chương 87 : Vây trở nên [ Nhị ]

  Thu, Mar 9, 2017

 • Chương 88 : Vây trở nên [ Tam ] .

  Wed, Mar 15, 2017

 • Chương 89 : Vây trở nên [ Cuối ] .

  Sat, Mar 18, 2017

 • Chương 90 : Mạch nước ngầm [ Nhất ].

  Sat, Mar 25, 2017

 • Chương 91 : Mạch nước ngầm [ Nhị ].

  Tue, Mar 28, 2017

 • Chương 92 : Mạch nước ngầm [ Tam ].

  Sat, Apr 1, 2017

 • Chương 93: Mạch nước ngầm [ Tứ ].

  Mon, Apr 10, 2017

 • Chương 94 : Yêu ngươi sâu sắc vô nằm trong !

  Tue, Apr 4, 2017

 • Chương 95 : Đại hội võ lâm.

  Tue, Apr 11, 2017

 • Chương 96 : Lục Hắc Quan, nữ giới sắc y sĩ.

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 97 : Lữ hoàng thượng bị tiêu diệt.

  Sun, Apr 23, 2017

 • Chương 98 : Ẩn ý của Túc Sa Duyệt Dung.

  Tue, Apr 25, 2017

 • Chương 99: Quyết tâm của Phò mã.

  Sat, Apr 29, 2017

 • Chương 100 : Quyết tâm của Phò mã [ Nhị ].

  Tue, May 2, 2017

 • Chương 101 : Yêu không xoay đầu.

  Wed, May 3, 2017

 • Sun, May 7, 2017

 • Chương 103 : Thay mận thay đổi đục [ Thượng ].

  Wed, May 10, 2017

 • Chương 104 : Thay mận thay đổi đục [ Hạ ].

  Sat, May 13, 2017

 • Chương 105 : Phương tung [ thượng ].

  Tue, May 16, 2017

 • Chương 106 : Phương tung [ Trung ].

  Fri, May 19, 2017

 • Chương 107 : Phương tung [ Hạ ].

  Sat, May trăng tròn, 2017

 • Chương 108 : Cuộc tranh giành cãi vô triều.

  Sun, May 21, 2017

 • Chương 109 : hướng dẫn tàng nằm trong tình địch.

  Fri, May 26, 2017

 • Mon, May 29, 2017

 • Chương 111 : Đứng lại, cướp phía trên !

  Wed, May 31, 2017

 • Chương 112 : Dùng võ nhập đạo.

  Xem thêm: bé con còn nhỏ

  Fri, Jun 2, 2017

 • Phiên nước ngoài cuối: Bế Tắc mật phủ Trưởng Công chúa.

  Sat, Jul 15, 2017

Bách thích hợp đái thuyết (GL)
   Tác phẩm: Công Chúa Tha Mạng.
   Tác giả: Phượng Khi Vũ.
   Thể loại: GL, xuyên ko, cổ trang, cung đình trổ tài, tình hữu độc cộng đồng, HE.
   Couple: Nguyên Thương x Cố Nguyệt Mẫn , Cố Thường Y x Túc Sa Duyệt Dung.
   Nguồn QT : Bachhoptt.
   Editor : Bạch Du Phi.
   Độ nhiều năm : 119 chương ( 112 chương + 7 nước ngoài truyện ).