ép gả vợ hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Bạch Nhãn Lang Quân

Editor: mèomỡ & đỗ bự

Betor: mèomỡ

Bìa: mèomỡ

Thể loại: Dân quốc, cường thủ hào đoạt, ngọt, sủng, phái nam cường phái đẹp cường, HE

Raw: 19lou.com

Số chương: 81 chương

(https://ceds.edu.vn/)

ep ga

Bạn đang xem: ép gả vợ hiền

Văn án:

Thời buổi tao loạn sương lửa, quân phiệt láo chiến.

Hứa Nhị đái thư du học tập quay trở lại, âm xoàng dương sai trở trở nên “Vị thơm thê” của thiếu thốn soái mặt mũi rét.

Đối mặt mũi với “Hôn sự” xẩy ra thình lình và “Vị thơm phu” mặt mũi rét như sương cô nên làm thế nào?

Bỏ trốn hoặc chấp nhận?

Một đoạn thời hạn nhẹ dịu bâng quơ,

Xem thêm: hệ thống kẻ phản diện

Cũ mới mẻ đan xen, chuyển đổi láo loàn, sau này ko thể biết trước được,

Lại vẫn đang còn hero ngược cảm, Hotgirl như hoa.

Từ một quãng tình thương thấy 1 thời đại,

Từ 1 thời đại thấy một dân tộc bản địa,

Xem thêm: vợ à địa ngục chờ em

Hoa xuân trăng thu, vinh nhục hưng suy…

Cũng ko thể thay cho thay đổi được tấm lòng dưới lòng lòng và tình thương dân tộc bản địa.

epga1

Mục lục:

Chương 1

Chương 2  ♥  Chương 3  ♥  Chương 4

Chương 5  ♥  Chương 6  ♥  Chương 7  ♥  Chương 8  ♥  Chương 9

Chương 10  ♥  Chương 11  ♥  Chương 12

Chương 13

Chương 14  ♥  Chương 15  ♥  Chương 16

Chương 17  ♥  Chương 18  ♥  Chương 19  ♥  Chương 20  ♥  Chương 21

Chương 22  ♥  Chương 23  ♥  Chương 24

Chương 25

Chương 26  ♥  Chương 27  ♥  Chương 28

Chương 29  ♥  Chương 30  ♥  Chương 31  ♥  Chương 32  ♥  Chương 33

Chương 34  ♥  Chương 35  ♥  Chương 36

Chương 37

Chương 38  ♥  Chương 39  ♥  Chương 40

Chương 41  ♥  Chương 42  ♥  Chương 43  ♥  Chương 44  ♥  Chương 45

Chương 46  ♥  Chương 47  ♥  Chương 48

Chương 49

Chương 50  ♥  Chương 51  ♥  Chương 52

Chương 53  ♥  Chương 54  ♥  Chương 55

Chương 56.1   ♥  Chương 56.2  ♥  Chương 56.3 

Chương 57.1   ♥  Chương 57.2

Chương 58

Chương 59.1 ♥ Chương 59.2

Chương 60.1 ♥ Chương 60.2 ♥ Chương 60.3 ♥

Chương 61.1 ♥ Chương 61.2 ♥ Chương 61.3 ♥ Chương 61.4

Chương 62.1  ♥ Chương 62.2  ♥ Chương 62.3

Chương 63.1  ♥  Chương 63.2

Chương 64.1  ♥  Chương 64.2

Chương 65

Chương 66.1  ♥ Chương 66.2

Chương 67

Chương 68.1  ♥ Chương 68.2

Chương 69.1 ♥ Chương 69.2

Chương 70.1  ♥ Chương 70.2 ♥ Chương 70.3

Chương 70.4 ♥ Chương 70.5

Chương 71  ♥ Chương 72 ♥ Chương 73 ♥ Chương 74

Chương 75  ♥ Chương 76 ♥ Chương 77

Chương 78  ♥ Chương 79

Chương 80  ♥ Chương 81

 Untitled-1

Tác giả

Bình luận