Nhậu là gì

  -  

Trước không còn cần phải nói rằng nhậu không phải là từ bỏ tiến bộ trong giờ đồng hồ Việt và cũng chẳng phải là tự lóng, nó đó là tự cổ, lộ diện vài ba trăm năm nay, hay được dùng vào lời nạp năng lượng tiếng nói hàng ngày sinh hoạt Đàng Trong, tức vùng cương vực Đại Việt bởi vì chúa Nguyễn giai cấp (tự phía phái nam sông Gianh tỉnh Quảng Bình trlàm việc vào miền Nam).


Ngày xưa, nhậu có nghĩa là uống (nước, rượu). Trong từ điển Việt - Latin của Pigneau de Béhaine ghi thừa nhận có mang “nhậu nước” (chữ Nôm:

https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ |