kernel32 dll la gi

Kernel32.dllKernel32.dll. Đây là nghĩa giờ đồng hồ Việt của thuật ngữ Kernel32.dll - một thuật ngữ nằm trong group Technology Terms - Công nghệ vấn đề.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một phân tử nhân là phần cốt lõi của một hệ điều hành quản lý tiến hành những thao tác cơ bạn dạng và cơ bạn dạng bao hàm quản lý và vận hành bộ lưu trữ, nguồn vào / Output hoạt động và sinh hoạt và ngắt. Kernel32.dll là một trong những mô-đun phân tử nhân Windows. Nó là một trong những 32-bit động tủ sách links được dùng vô hệ điều hành quản lý Windows. Trên khối hệ thống phát động lên, kernel32.dll được hấp thụ vô bộ lưu trữ được bảo đảm an toàn nhằm nó không trở nên lỗi vày khác hệ thống hoặc dùng quy trình này. Nó chạy như 1 tiến bộ trình nền và tiến hành những tính năng cần thiết như quản lý và vận hành bộ lưu trữ, nguồn vào / Output hoạt động và sinh hoạt và ngắt.

Bạn đang xem: kernel32 dll la gi

Xem thêm: Thuật ngữ technology A-Z

Giải mến ý nghĩa

Cốt lõi của một hệ điều hành quản lý được gọi là phân tử nhân. Nó tạo nên trở nên những mã cơ bạn dạng xung xung quanh tuy nhiên hệ điều hành quản lý được kiến tạo và cung ứng những tính năng cơ bạn dạng như quản lý và vận hành bộ lưu trữ, xử lý ngắt và xử lý nguồn vào / Output. Nó quản lý và vận hành những đòi hỏi nguồn vào và Output kể từ ứng dụng và dịch bọn chúng trở nên chỉ dẫn CPU và chỉ dẫn nhằm những linh phụ kiện năng lượng điện tử của một PC. Một số tính năng, trách nhiệm của kernel là:

Xem thêm: vết bầm chap

Xem thêm: khi vu tru

What is the Kernel32.dll? - Definition

A kernel is the core part of an operating system that performs the basic and fundamental operations including memory management, input/output operations and interrupts. Kernel32.dll is a Windows kernel module. It is a 32-bit dynamic links library that is used in Windows operating systems. On system boot up, kernel32.dll is loaded into a protected memory so sánh that it is not corrupted by other system or user processes. It runs as a background process and carries out important functions lượt thích memory management, input/output operations and interrupts.

Understanding the Kernel32.dll

The core of an operating system is called the kernel. It forms the basic code around which the OS is built and provides the basic functionalities such as memory management, interrupt handling and input/output handling. It manages the input and output requests from software and translates them into CPU instructions and instructions to tát the electronic components of a computer. Some of functions and tasks of the kernel are:

Thuật ngữ liên quan

  • Dynamic Link Library (DLL)
  • Microsoft Windows
  • Basic Input/Output System (BIOS)
  • Operating System (OS)
  • Interrupt
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System

Source: Kernel32.dll là gì? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm