doanh thu ban hang tieng anh la gi

VIETNAMESE

Bạn đang xem: doanh thu ban hang tieng anh la gi

doanh số cung cấp hàng

doanh số

Doanh số bán sản phẩm là tổng số tiền bạc hoạt động và sinh hoạt bán sản phẩm nhập một khoảng chừng thời hạn chắc chắn.

1.

Mục chi tiêu chủ yếu của Shop chúng tôi là ngày càng tăng doanh thu bán sản phẩm ở châu Âu.

Our main aim is vĩ đại increase sales in Europe.

Xem thêm: lời bài hát tàu anh qua núi

2.

Doanh số bán sản phẩm tiếp tục rời 5% đối với Dự kiến.

Sales were five percent lower than vãn predicted.

Cùng phân biệt sales revenue nha!

- Doanh thu/doanh thu cung cấp hàng (revenue) là toàn cỗ thu nhập nhưng mà một công ty lớn tạo nên kể từ những hoạt động và sinh hoạt cốt lõi của tôi trước lúc trừ chuồn ngẫu nhiên khoản ngân sách nào là nhập phép tắc tính.

- Doanh số cung cấp hàng/doanh số (sales) là số chi phí nhận được từ các việc bán sản phẩm hóa hoặc cty cho tới quý khách của tôi.

Xem thêm: lời bài hát xin còn gọi tên nhau