Dân Tộc Hoa Tiếng Anh Là Gì

  -  

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)

Bạn đang xem: Dân tộc hoa tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Dân tộc hoa tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Dân tộc hoa tiếng anh là gì

*

*Xem thêm: Cirrhosis Là Gì - Và Nguyên Nhân Sinh Bệnh Do Đâu

noun Nation, race dân tộc Việt Nam the Vietnamese race Nationality, ethnic group một nước có nhiều dân tộc a country with many nationalities chủ nghĩa dân tộc nationalism dân tộc thiểu số an ethnic minority nation; people Dân tộc Việt Nam là một The Vietnamese nation is one Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền hưởng tự do và hạnh phúc All peoples in the world are born equal, enjoy the right to freedom and happiness national nationality; ethnic group Một nước có nhiều dân tộc A country with many nationalities/ethnic groups Chủ nghĩa dân tộc Nationalism The Vietnamese nation was formed through a process of anthropological interference and the interexchange of two major ancient cultures, the Chinese and the Indian. As far as anthropology is concerned, the Vietnamese people have their origin in the Mongoloid race, believed to be one of the major races of the world and often found in northern and eastern Asia. At present, there are 54 different ethnic minority groups inhabiting Vietnam. The Kinh people (or Viets) account for nearly 90 percent of Vietnam”s total population. Major ethnic minority groups include the Tay, Thai, Muong, H”Mong, Dao and Khmer.
Xem thêm: Semantic Web Là Gì ? Công Nghệ Semantic Và Ứng Dụng Thực Tiễn

*

Rely on là gìEau de toilette là gìTherapy là gìScrum master là gìđồ án tiếng anh là gìSsr là gìTổng cục hải quan tiếng anh là gìXăng tiếng anh là gìAmenity là gìCaveat là gì

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *