Dân tộc hoa tiếng anh là gì

  -  

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)

quý khách hàng đã xem: Dân tộc hoa giờ anh là gì

quý khách đang xem: Dân tộc hoa giờ đồng hồ anh là gì
Bạn đang xem: Dân tộc hoa tiếng anh là gì

*

*Xem thêm: Cirrhosis Là Gì - Và Nguyên Nhân Sinh Bệnh Do Đâu

noun Nation, race dân tộc bản địa toàn quốc the Vietnamese race Nationality, ethnic group một nước có nhiều dân tộc a country with many nationalities công ty nghĩa dân tộc nationalism dân tộc bản địa tđọc số an ethnic minority nation; people Dân tộc cả nước là một The Vietnamese nation is one Tất cả các dân tộc trên thế giới phần lớn ra đời bình đẳng; dân tộc như thế nào cũng có thể có quyền hưởng thoải mái với hạnh phúc All peoples in the world are born equal, enjoy the right khổng lồ freedom and happiness national nationality; ethnic group Một nước có nhiều dân tộc bản địa A country with many nationalities/ethnic groups Chủ nghĩa dân tộc bản địa Nationalism The Vietnamese nation was formed through a process of anthropological interference & the interexchange of two major ancient cultures, the Chinese and the Indian. As far as anthropology is concerned, the Vietnamese people have their origin in the Mongoloid race, believed lớn be one of the major races of the world & often found in northern and eastern Asia. At present, there are 54 different ethnic minority groups inhabiting Vietphái nam. The Kinc people (or Viets) account for nearly 90 percent of Vietnam”s total population. Major ethnic minority groups include the Tay, Tnhị, Muong, H”Mong, Dao & Khmer.
Xem thêm: Semantic Web Là Gì ? Công Nghệ Semantic Và Ứng Dụng Thực Tiễn

*

Rely on là gìEau de toilette là gìTherapy là gìScrum master là gìđồ gia dụng án giờ đồng hồ anh là gìSsr là gìTổng viên hải quan giờ đồng hồ anh là gìXăng giờ đồng hồ anh là gìAmenity là gìCaveat là gì

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *