CRACK THE SIM 3 BẢN GỐC

  -  

The Sims là một trò chơi chiến lược mô phỏng cuộc sống do The Sims Studio cải tiến và phát triển và được phân phát hành do Electronic Arts vào khoảng thời gian 2009. Khỏi đề nghị nói, cùng với những ai đã và đang chơi game này thì thật sự sẽ không còn thể cưỡng lại được một cuộc biện pháp mạng vào “ảo hóa” cuộc sống thường ngày thật với vô cùng phẩm The Sims 3 full collection. Bây giờ đã có phiên bạn dạng the Sims 4, các bạn theo dõi ở links bên dưới:

*
*
*
*
Map bạn dạng đồ long Valley

_ về cách cài game chi tiết và các cài những Mods (phần mở rộng) thì chúng ta có thể xem bài viết sau (dành cho những chúng ta không tải bạn dạng Complete này về):

Cách thiết lập game The Sims 3 dễ dãi nhất

CDKEYS với SERIALS The Sims 3 full collection

Nếu chúng ta tải bản full collection của mình post thì không nên dùng đến những CD Key này.

Đầu tiên là các bản mở rộng của game


Base Game DNTK-WQGR-M5T4-T1K1-1911
World Adventures  ACXX-63CX-9SU8-BU3P-DA9Q
Ambitions 4KCL-AMKW-H9QM-8F2L-EYPW
Late Night 8UCC-MRJG-2C9N-2RYS-7FLT
Generations E6KB-LKT9-JUS3-8JUB-CRLD
Pets WXQQ-XP22-1GCM-4IQF-UFLT
Showtime 9GV5-FBRT-TJN9-FR6M-RS6C
Supernatural ZVQ8-WY4K-2P4C-LT26-0FLT
Seasons 3Q9Z-J8UM-EMME-6XAA-VK83
University Life DTBB-G5H3-K276-8MZS-Y85F
Island Paradise 7AXP-8CKH-6TLZ-7MQS-AS8P
Into the Future 5Q99-D7B3-UGYL-KHZ9-5PPY

Sau chính là các bản Stuff Pack của game


High-End Loft Stuff  567X-SSXF-FSQF-44AT-JWJP
Fast Lane Stuff  CL3K-CZJL-LYNJ-FLXP-NQZ7
Outdoor Living Stuff  K7CU-3CRS-5RW2-D4TX-FFLT
own Life Stuff MYMM-6TMX-WFXP-RWFV-TRLD
Master Suite Stuff MSM5-5U14-O0XM-T0SI-FFLT
Katy Perry’s Sweet Treats  KBJS-ZVEV-T47Q-D823-0FLT
Diesel Stuff 75Z9-AW7A-HLS8-7HLW-9RLD
70s, 80s, và 90s Stuff 7C99-DMEG-G21Z-XNJ2-0FLT
Movie Stuff 5Q66-75SJ-MTJF-P8QP-Z635

Download: