Bureaucracy là gì

  -  

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN"S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.Bạn đang xem: Bureaucratic là gì

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN
Bạn đang xem: Bureaucracy là gì

*

A bureaucracy is a large organization that uses a particular system of administration. This system is characterized by a hierarchy of authority, a division of duties, strict rules of operation and documentation of actions performed. Bureaucracies are most often associated with governments, but any large entity, such as a corporation or school district, can be bureaucratic in nature. Terms such as "bureaucracy" and "bureaucrat," which refers to an official in a bureaucracy, are often used with negative connotations because some people believe that this system of administration includes excessive and unnecessary regulation, inefficiencies and waste.Quan liêu là một tổ chức lớn mà sử dụng một hệ thống quản trị hành chính đặc biệt. Hệ thống này được đặc trưng bởi một tầng bậc quyền lực, một sự phân công nhiệm vụ, các quy định nghiêm ngặt về hoạt động và báo cáo thành văn bản các hoạt động đã được thực hiện. Tệ quan liêu thường liên kết với các chính phủ, nhưng bất kỳ một thực thể lớn nào, chẳng hạn như một công ty hay trường học, có thể mang bản chất quan liêu. Nững thuật ngữ như "tệ quan liêu" và "kẻ quan liêu", mà đề cập đến một quan chức trong bộ máy quan liêu, thường được sử dụng với ý nghĩa tiêu cực vì một số người tin rằng hệ thống quản lý này bao gồm các quy định quá mức và không cần thiết, không hiệu quả và lãng phí.This type of organization has what is known as a vertical pyramid power structure, with many more offices, bureaus and employees located at the base, or the service level, than there are at the top, or the management level. The offices and workers at the lower levels typically are subject to rules and regulations that dictate how they must function. Many of the actions that they take must be documented so that a record of what was done can be made available to the offices and administrators at higher levels of the bureaucracy.Loại hình tổ chức này có cấu trúc được biết đến với tên gọi là cấu trúc quyền lực kim tự tháp thẳng đứng, với nhiều chức vụ, phòng ban, và nhân viên ở cơ sở, hoặc cấp sự vụ, nhiều hơn ở chóp đỉnh, hoặc cấp quản lý. Các văn phòng và nhân viên ở các cấp thấp hơn thường là tuân thủ các quy tắc và quy định yêu cầu họ phải hoạt động như thế nào. Nhiều trong số các hành động mà họ thực hiện phải được ghi chép sao cho văn bản ghi lại những gì họ đã thực hiện có thể được cung cấp cho cơ quan và cán bộ quản lý ở các cấp độ cao hơn của bộ máy hành chính này.
*Xem thêm: Tà Tưa Là Gì - Và Vì Sao Trào Lưu Này Lại Hot Trên Mạng Xã Hội

*

*Xem thêm: Gợi Ý Một Số Cách Chơi Tennis Hiệu Quả, Gợi Ý Một Số Cách Đánh Tennis Hay Nhất

► 2021(1) ► January(1) ► 2020(5) ► July(1) ► June(1) ► May(2) ► February(1) ► 2019(2) ► December(1) ► March(1) ► 2018(23) ► November(7) ► October(2) ► August(2) ► July(1) ► June(2) ► May(1) ► April(4) ► February(1) ► January(3) ► 2017(94) ► December(9) ► November(3) ► October(1) ► September(4) ► August(13) ► July(35) ► June(9) ► May(5) ► April(1) ► March(4) ► February(9) ► January(1) ► 2016(91) ► November(19) ► October(2) ► September(4) ► August(6) ► July(20) ► June(26) ► May(9) ► April(2) ► March(2) ► January(1) ► 2015(43) ► November(9) ► October(12) ► August(1) ► July(2) ► June(8) ► April(2) ► March(4) ► February(5) ► 2014(39) ► November(3) ► October(4) ► July(1) ► May(1) ► April(1) ► March(1) ► January(28) ▼ 2013(298) ► December(23) ► November(66) ► October(1) ► September(16) ► August(20) ► July(7) ► June(17) ► May(3) ► April(7) ► March(20) ▼ February(80) ▼ Feb 12(8) ► January(38) ► 2012(686) ► December(7) ► November(6) ► October(4) ► September(3) ► August(9) ► July(122) ► June(103) ► May(71) ► April(115) ► March(91) ► February(68) ► January(87) ► 2011(1459) ► December(116) ► November(123) ► October(156) ► September(144) ► August(94) ► July(127) ► June(36) ► May(100) ► April(105) ► March(88) ► February(235) ► January(135) ► 2010(133) ► December(11) ► November(1) ► October(10) ► September(6) ► August(7) ► July(98)Chuyên mục: Hỏi Đáp