xin dâng cá muối cho sư tổ

Tranh bởi người sáng tác Phù Hoa vẽ

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Tác giả: Phù Hoa
Thể loại: Xuyên ko, tu tiên, ngọt, HE
Người dịch: Mèo Macchiato, Zaanj
Beta + Poster: Mèo Macchiato
Độ dài: 81 chương + 4 phiên ngoại
Tình trạng sáng sủa tác: Hoàn

Bạn đang xem: xin dâng cá muối cho sư tổ


Giới Thiệu

Liêu Đình Nhạn, một môn sinh mới mẻ nhập môn, vế thấp bé bỏng lại hoàn toàn có thể khuất phục được đại ma mãnh đầu sư tổ siêu cung cấp khiếp sợ, khiến cho dân bọn chúng nháo nhào buôn chuyện.

Xin chất vấn Liêu sư muội, muội thực hiện thế nào là được vậy?

Liêu Đình Nhạn: … Dựa vô phiên bản năng cá muối bột chăng?

(*)Cá muối: Chỉ người lơ là biếng, không thích làm những gì, không tồn tại hoàn hảo hoặc ước mơ.

💋Follow Facebook của tôi nhé!

MỤC LỤC

01🐟️02🐟️03🐟️04🐟️05

06🐟️07🐟️08🐟️09🐟️10

11🐟️12🐟️13🐟️14🐟️15

16🐟️17🐟️18🐟️19🐟️20

21🐟️22🐟️23🐟️24🐟️25

26🐟️27🐟️28🐟️29🐟️30

Xem thêm: trọng sinh hiện đại

31🐟️32🐟️33🐟️34🐟️35

36🐟️37🐟️38🐟️39🐟️40

41🐟️42🐟️43🐟️44🐟️45

46🐟️47🐟️48🐟️49🐟️50

51🐟️52🐟️53🐟️54🐟️55

56🐟️57🐟️58🐟️59🐟️60

61🐟️62🐟️63🐟️64🐟️65

66🐟️67🐟️68🐟️69🐟️70

71🐟️72🐟️73🐟️74🐟️75

76🐟️77🐟️78🐟️79🐟️80🐟️81

Ngoại Truyện

Ngoại truyện ABO

Xem thêm: bựa nhân sát vách

Ngoại truyện Ma Cà Rồng

Ngoại truyện Người Cá

Ngoại truyện Vườn Trường