vương gia vương phi lại chạy trốn

 • Reads 833,585
 • Votes 39,348
 • Parts 51

Complete, First published Jun 25, 2020

Bạn đang xem: vương gia vương phi lại chạy trốn

Table of contents

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 3: Vương gia hắn ở đâu?

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 4: Huynh đài bên trên cây.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 5: Lính trông coi đẹp nhất trai.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 6: Ám vệ ca chất lượng tốt bụng.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 7: Chịu trách móc nhiệm.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 10: Người sau cuối.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 15: Tiệc nhập cung.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 21: Cô tớ sai trước.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

  Xem thêm: Bí quyết xem trực tiếp bóng đá miễn phí, chất lượng hiện nay

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 31: Đòi lại vô tư.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 34: Thiên Bình quốc.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 45: Đơn dung dịch bị tráo

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 50: Kết thúc giục hoàn toàn vẹn

  Wed, Sep 22, 2021

  Xem thêm: ngạn thiếu truy thê

 • Ngoại truyện I: Tử Lâm và Tiểu Lan

  Wed, Sep 22, 2021

Author: Mono0903
  Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sống chết văn, HE. 
  Beta: 19/05/2022
  
  "Tiểu Lan, em chớ xua theo đòi tớ nữa."
  
  "Vương phi, ko được, người mau trở lại."
  
  "Vương phi, người ko được trèo tường, nguy nan lắm."
  
  "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh đẹp nhất ko, tất cả chúng ta tách phủ chuồn."
  
  "Lục vương vãi gia, vương vãi phi chạy trốn rồi."
  
  Jeon Jungkook cậu xuyên ko rồi. Cậu không thích trở nên truất phế vật vương vãi phi, cậu mong muốn du ngoạn thiên hạ. Cổ đại, tớ cho tới trên đây...
  
  Don't reup, đem ver, edit. Thanks!

#2yoongi