Verb pattern là gì

  -  

khi luyện thi IELTS Grammar, họ bắt buộc bỏ lỡ chủ đề ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cập tới đều gì sau đó 1 hễ từ thì họ hãy thuộc tò mò bài viết tiếp sau đây thôi!

*

– khi các bạn áp dụng nhì động từ bỏ bên nhau, hình thức của đụng từ bỏ máy hai nhờ vào vào hễ từ trước tiên. Động từ bỏ sản phẩm công nghệ hai hoàn toàn có thể là to-V, V không to hoặc -ing.

Bạn đang xem: Verb pattern là gì

Đang xem: Verb pattern là gì

► NOTE: hầu hết hễ từ cũng có thể được theo sau vì mệnh đề that (ví dụ: recommend, suggest, tell)

1. V + to-V

– Một số rượu cồn từ bỏ được theo sau trực tiếp vì to-V và ko buộc phải tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped to do?

ex2: I decided to lớn do an animal management course during my last year at school.

– Một số rượu cồn từ bỏ luôn luôn được theo sau do một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me to lớn respect all animals và overcome my fears. (not This course has taught to respect all animals)

ex2: I just told him to be quiet.

– Get được áp dụng với một tân ngữ (O) + to-V lúc nó Có nghĩa là thuyết phục (persuade) hoặc làm cho, thực hiện (make):

ex: If you want lớn get your teachers to notice your work you should make sure you hand it in on time.

– Một số đụng tự có thể được sử dụng gồm hoặc không có tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want to touch the snakes.

ex2: They wanted us to touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

– Một số rượu cồn tự được theo sau vày -ing:

avoidapprove ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals and feeding them.

ex2: We have practised handling animals.

– Lúc một rượu cồn tự được theo sau vì chưng một giới từ (NGOẠI TRỪ to) thì hễ từ bỏ theo sau luôn luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.

*

3. V + to-V hoặc -ing

– Một số rượu cồn tự được theo sau vì to-V hoặc -ing với khôn xiết ít sự khác biệt về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet shop. (= I have started to work at a pet shop.)

ex2: I like feeding the animals. (= I lượt thích to feed the animals.)

► NOTE: Would like / would love sầu / would prefer được theo sau vì chưng to-V:

ex1: I would really like to work in either a zoo or a safari park.

ex2: I would prefer to stop studying for a while.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Tuổi Thọ Của Ắc Quy Bằng Chỉ Số Cca Là Gì ? Kiểm Tra Tuổi Thọ Ắc

– Một số rượu cồn trường đoản cú nhiều lúc có nghĩa khác Lúc bọn chúng được theo sau vì chưng to-V hoặc -ing.

forgetgo onneedrememberstoptry

*

V+ to-V+ -ing
go on

– Một hành động theo sau đó 1 hành vi khác:

ex: After university she went on khổng lồ get a job as a vet. (= she finished university và then she got a job as a vet)

– Một hành vi được lặp đi lặp lại hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

– Quý Khách lưu giữ trước khi tiến hành hành động (Nhớ nên có tác dụng gì):

ex: As long as you rethành viên to lớn do what you've been told, it's fine.

(= 1 rethành viên 2 do what you've sầu been told)

– Bạn nhớ sau khi thực hiện hành vi (Nhớ đang có tác dụng gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

– Hành rượu cồn đang không xảy ra (Quên phải có tác dụng gì):

ex: I forgot to post my application size.

(= I didn't post it)

– Hành hễ đã xẩy ra (Quên đang có tác dụng gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ Hình thức này thường xuyên ở câu bao phủ định.

stop

– Có nhì hành vi với hành động thứ nhất hoàn thành lại nhằm hành vi sản phẩm nhị rất có thể bắt đầu (Dừng để gia công gì):

ex: I stopped lớn ask the way.

(= I stopped & then I asked)

– Có một hành vi dừng lại (Dừng hẳn làm gì):

ex: I'm going khổng lồ stop studying for a while.

try

– Nỗ lực để triển khai một cái gì đấy. Quý Khách có thể không luôn luôn thành công xuất sắc (Cố núm làm gì):

ex: I try to find out why he's barking.

– Thử nghiệm làm cho một cái nào đó (Thử làm gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

– Chủ ngữ của câu sẽ tiến hành hành động:

ex: I need to lớn mend my jeans. (= I will mkết thúc them)

– Mang nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mkết thúc them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

Make cùng let luôn được theo sau bởi vì một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders & snakes.

ex2: They let us take it slowly.

► NOTE:

– Lúc make được áp dụng vào câu thụ động, bọn họ áp dụng to-V:

ex: I was made khổng lồ handle all kinds of animals including spiders and snakes.

Xem thêm: Game Audition Love, Choi Game Audition Love Online Offline Au Vtc

Help rất có thể được theo sau bởi một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me to understand my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

– Nếu họ muốn tạo cho động từ thiết bị nhì sinh hoạt dạng đậy định, chúng ta thực hiện not: