TURN OVER A NEW LEAF LÀ GÌ

  -  

Kính kính chào quí vị thính trả. Xin mời quý khách theo dõi và quan sát bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 82 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise prúc trách.

Bạn đang xem: Turn over a new leaf là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPILL THE BEANS and TURN OVER A NEW LEAF.

Trong bài học bây giờ, hai thành ngữ ta học tập là SPILL THE BEANS với TURN OVER A NEW LEAF.

Mike’s friover Larry is working at the Watson Bank on Arlington Boulevard in Falls City, he has recently been promoted lớn the position of Manager of this branch. He’s well-liked by his co-workers, thanks lớn his mild manners & his sense of responsibility.

Quý Khách của Mike, anh Larry làm việc trong nhà bank Watson trên đại lộ Arlington đô thị Falls City. Anh vừa được thăng chức giám đốc Trụ sở bên ngân hàng này. Anh được đồng ngiệp quí mến vì chưng tính anh nhẹ nhàng cùng anh bao gồm niềm tin trách nhiệm.

MIKE: Mai Lan, I saw Larry last weekend. You rethành viên hyên, don’t you?

Mai Lan, tôi gập Larry cuối tuần trước. Cô lưu giữ anh ta chứ?

MAI LAN: Yes, I bởi. He’s tall and handsome. He’s a bit reserved but I can tell he’s smart and kind.

Có chứ. Anh ta cao, đẹp mắt trai. Anh có vẻ như ít nói, nhưng lại tôi thấy anh ta logic cùng tử tế.

MIKE: You’re so right. The guy is rather quiet, but really bright. He has excellent ideas in term of business. As the manager of his bank, he has succeeded in bringing in many new clients.

Cô nói đúng lắm. Anh ta hơi không nhiều nói mà lại giỏi lắm, nhiều sáng kiến. Anh có nhiều ý rất thú vị về thương mại. Làm người có quyền lực cao của Trụ sở công ty bank đó, anh đang thành công, sở hữu vào nhiều du khách mới.

MAI LAN: I’m sure he treats his clients professionally và ensures them he’s there to lớn really help them.

Tôi chắc hẳn rằng là anh ta đối xử với khách hàng lịch sự với có tác dụng khách tin cậy là anh thật tình giúp bọn họ.

MIKE: Yes. That’s critical in customer relationship.

Đúng. Việc kia về tối đặc biệt quan trọng vào sự giao thiệp với quý khách hàng.

MAI LAN: I’m so impressed! He certainly deserves special recognition, either bonuses or more promotion.

Tôi bao gồm ấn tượng giỏi về anh ta. Chắc chắn hình ảnh xứng danh được ghi dìm, hoặc được tiền ttận hưởng, hoặc được thăng chức.

MIKE: I agree. You know what, Mai Lan? There’s an interesting story about him. I’m telling you now & let’s keep this between us.

Tôi đồng ý. Mai Lan, có một cthị trấn về anh ta. Tôi nói mang đến cô nghe cơ mà giữ lại bí mật giữa chúng ta thôi nhé.

MAI LAN: Oh, something negative about him? I hope not. I like the man & strongly believe sầu he is one of good characters.

Ồ. Một điều xấu về anh ta hả? Tôi hy vọng chưa hẳn cố. Tôi khôn cùng quí hình họa cùng tin là hình ảnh có rất nhiều tính giỏi.

MIKE: No, no. It’s not really bad. Just something he did in his teenage. You know some people don’t behave properly when they were young. Well, I can say many, in various ways.

Không, ko. Cthị xã Chưa hẳn là xấu. Chỉ là 1 trong những câu hỏi anh làm cho lúc còn tthấp. Cô biết tất cả những người không cư xử đúng khi còn trẻ. À, tôi nói theo một cách khác là đa số người trẻ đối xử sai, không đúng không ít kiểu.

MAI LAN: Mike. Look! I’m raising my hand. I was one. I gave my parents a lot of headaches when I was 14, 15.

Mike, quan sát đây. Tôi sẽ giơ tay lên trên đây này. Tôi là một trong các kia. Tôi có tác dụng phụ huynh tôi nhức đầu các lắm dịp 14, 15 tuổi.

Xem thêm: Chơi Game Chú Bé Lửa Và Cô Gái Nước 2, Game Chú Bé Lửa Và Cô Gái Nước 2

MIKE: Count me in! Please!

Xin tính cả rôi vào đấy!

MAI LAN: But what did Larry do?

Nhưng Larry làm gì thế?

MIKE: Well, Larry hung out with some bad kids and they shoplifted at the mall và got caught. Larry was ashamed and kept the story under wraps for a long time.

À. Larry đùa cùng với một đội bạn xấu, tụi nó ăn cắp thiết bị vào một tmùi hương xá với bị bắt. Larry xấu hổ lắm, giữ kín cthị xã này trong một thời gian nhiều năm.

MAI LAN: Poor guy! All of us make mistakes sometime in our life. So Larry kept it under wraps, but how come you know about it?

Thương thơm quá! Tất cả bọn họ đa số từng làm lỗi vào đời. Vậy Larry duy trì kín mà lại sao anh lại biết?

MIKE: One of the boys Larry hung out with spilled the beans!

Một cậu vào team Larry đùa "spilled the beans".

MAI LAN: “Spilled the beans”? You said “spilled the beans”?

“Spilled the beans”? Anh nói “spilled the beans”?

MIKE: Yes. To spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S means reveal secret information about something, mostly unintentionally.

Phải. To spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S tức là tâm sự một chuyện kín đáo, kín. Thường là vô tình tâm sự.

MAI LAN: So he spilled the beans & the story’s known.

Vậy là anh này tâm sự cùng gồm bạn biết cthị trấn.

MIKE: That’s it. Larry was quite upmix. He felt very bad right after the incident, he acknowledged he had made a bad decision to hang out with the wrong group.

Thế kia. Larry hơi bi tráng cùng ân hận. Ngay sau cthị xã lấy mặt hàng ngơi nghỉ thương xá, anh đã nhận ra bản thân không nên, đi nhập đàn cùng với team xấu.

MAI LAN: And he changed. I know the feelings. He didn’t intend to lớn misbehave sầu, it was just a thoughtless act of a young boy. Everyone deserves a second chance.

Và rồi anh ta biến hóa. Tôi đọc lắm. Anh không tồn tại ý thao tác làm việc xấu, kia chỉ cần hành vi thiếu thốn cân nhắc của tuổi trẻ. Ai cũng đáng được thời cơ để sửa đổi.

MIKE: You’re right. His parents supported hyên ổn heartily. They realized that he felt bad, so didn’t penalize him.

Cô nói đúng. Ba má anh quan tâm giúp đỡ anh. Ông bà biết anh ăn năn đề nghị không pphân tử anh.

MAI LAN: They helped hyên get rid of the guilty feelings, too, didn’t they?

Ông bà giúp anh phá quăng quật xúc cảm tội trạng buộc phải không?

MIKE: They did. And he completely turned over a new leaf.

Ba má anh làm cho cố kỉnh kia. Và anh hoàn toàn "turn over a new leaf".

MAI LAN: “Turn over a new leaf” is like turn over a new page in a book, right?

"Turn over a new leaf" giống như đảo sang một trang new của cuốn sách đề xuất không?

MIKE: Yes, It means start khổng lồ act, to behave in a better or more responsible way.

Phải. tức là bước đầu thay đổi, cư xử đúng, gồm trách rưới nhiệm hơn.

MAI LAN: So he turned over a new leaf. After that, he acted correctly & he behaved responsibly. I can tell.

Vậy là anh ta đảo sang trang mới! Sau chuyện kia anh sống khoan thai, gồm lòng tin trách nát nhiệm. Tôi thấy rõ những điều đó.

MIKE: Indeed. He turned over a new leaf. Now, all know hyên as a gentleman with dignity và a businessman with a promising future.

Rất đúng. Anh ta đảo qua trang mới. Bây tiếng ai ai cũng biết anh là 1 fan lịch lãm, gồm bốn biện pháp, một thương nhân gồm sau này đầy có tương lai.

Xem thêm: Game Lắp Ráp Robot Khủng Long Khổng Lồ Chiến Đấu, Cách Chơi Game Lắp Ghép Robot

Hôm ni bọn họ vừa học tập nhị thành ngữ: SPILL THE BEANS tức là NÓI LỘ RA cùng TURN OVER A NEW LEAF nghĩa là SỬA ĐỔI. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học cho tới.