truyện tận thế

Thường thì anh hùng chủ yếu nhập truyện Mạt Thế được xem là những người dân như mong muốn sinh sống sót qua chuyện thảm họa Mạt Thế, hoặc là những người dân được tái ngắt sinh hoặc trọng sinh quay về trái đất này, và bọn họ sẽ rất cần đương đầu với những nguy khốn và thách thức mới nhất nhập trái đất lênh láng rẫy sự rình rập đe dọa của Mạt Thế.

Chốn Đào Nguyên

Chốn Đào Nguyên

7.5/10

Bạn đang xem: truyện tận thế

1118

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 24
Ta Làm Cẩm Lý Tại Trò Chơi Sinh Tồn

Ta Làm Cẩm Lý Tại Trò Chơi Sinh Tồn

7.5/10

32297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hạ Quý Đạo Cốc Hương

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 1608
Cánh Cửa Trọng Sinh Tại Mạt Thế

Cánh Cửa Trọng Sinh Tại Mạt Thế

7.9/10

7585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 437
Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

7.3/10

1651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phù Sinh Nhất Niệm

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 158
Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

7.2/10

24072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yêu Hoàng

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 760
Nhà Xe Di Động Tại Mạt Thế

Nhà Xe Di Động Tại Mạt Thế

7/10

5194

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thỏ Nhĩ Tề

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 210
Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

7.8/10

16892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hương Chương Thụ Diệp

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 290
Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10

22829

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cáp Cáp Quái Đại Vương Cáp

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 291
Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Tại Mạt Thế

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Tại Mạt Thế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đối Du Tuyệt

Thể loại: Dị Năng, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 91
Ta Tại Niên Đại Văn Bày Quán

Ta Tại Niên Đại Văn Bày Quán

7.8/10

5411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hóa Tuyết Chưởng

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 140
Toàn Dân Trò Chơi Từ Zombie Tận Thế Bắt Đầu Treo Máy

Toàn Dân Trò Chơi Từ Zombie Tận Thế Bắt Đầu Treo Máy

7.5/10

8236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đế Quốc Hắc Thiết Chiến Sĩ

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 1367
Mang Theo Siêu Thị Lớn Đào Vong

Mang Theo Siêu Thị Lớn Đào Vong

7.9/10

5926

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoàng Tiểu Thiền

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 208

Chốn Đào Nguyên

7.5/10

Ta Làm Cẩm Lý Tại Trò Chơi Sinh Tồn

7.5/10

Cánh Cửa Trọng Sinh Tại Mạt Thế

7.9/10

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

7.3/10

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

7.2/10

Nhà Xe Di Động Tại Mạt Thế

7/10

Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

7.8/10

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Tại Mạt Thế

7.2/10

Ta Tại Niên Đại Văn Bày Quán

7.8/10

Mang Theo Siêu Thị Lớn Đào Vong

7.9/10