truyện quy lộ

 • Reads 16,499
 • Votes 205
 • Parts 10

Complete, First published Feb 26, 2017

Bạn đang xem: truyện quy lộ

Table of contents

 • ▼ Chương 1 - 3: Đêm tuyết ở biên cương

  Sun, Feb 26, 2017

 • ▼ Chương 4 - 7: Lang Thang Trên Đường Người

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 8 - 10: Tình yêu thương xa cách xỉ

  Thu, Jan 11, 2018

 • ▼ Chương 11 - 14: Thần hiểu chiếu quy lộ *

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 15 - 18: Con lối không biết phía trước

  Xem thêm: hẹn kiếp sau gặp lại chàng

  Thu, Jan 11, 2018

 • ▼ Chương 19 - 22: Phong bia và mộ bia *

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 23 - 27: Từng tấc từng tấc mơ núi sông

  Sun, Feb 26, 2017

 • ▼ Chương 28 - 32: Trái tim tinh khiết

  Mon, Apr 30, 2018

 • ▼ Chương 33 - 36: Trung trở thành và tín ngưỡng

  Thu, Jan 11, 2018

  Xem thêm: trong văn niên đại nuôi nhân vật phản diện

 • ▼ Chương 37 - 41: Đường Về Nơi Nao / Hoàn

  Mon, Apr 30, 2018

Thể loại: Hiện đại, khu đô thị tơ duyên, quân nhân, tè ngược, sủng, HE.
  Tình trạng: Hoàn, 41 chương
  
  Khi tái ngộ tình đầu là nhập tám, chín năm tiếp theo, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước đi ra kể từ cửa hàng.
  
  Tôi coi anh không đủ can đảm tin yêu, demo chất vấn, anh với còn ghi nhớ em là ai ko. Tay anh thay cho lọ nước suối, coi tôi rồi điềm tĩnh vấn đáp, ghi nhớ, dù là hóa trở thành tro tôi cũng tiếp tục ghi nhớ em.
  
  Có một câu hát như vậy này: "Hẹn ước kiếp này, thiếu thốn nhau một lượt tái ngộ, kể từ ni về sau, chỗ bị thương ko thể lành lẽ như khi đầu."

#43quânnhân