truyện đam mỹ ngược thụ

Yêu hận tình thù hằn của địa hình trở nên tinh

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Bạn đang xem: truyện đam mỹ ngược thụ

Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, linh dị thần tai quái, thứ bực nhất, vui nhộn, ngược tâm, OE.

Continue reading “Yêu hận tình thù hằn của địa hình thành tinh”

Trùm dung dịch phiện

Tác giả: AK

Thể loại: đam mỹ, nguyên vẹn thanh lịch, tân tiến, thứ bực nhất, hắc ám, ngược tâm ngược thân mật, cường công cường thụ, niên hạ công

Continue reading “Trùm dung dịch phiện”

Tình yêu thương thế tục

Tác giả: Trì Tổng Tra

Thể loại: Hiện đại, HE, gương vỡ lại lành lặn, ôn nhu cứng cáp rạm tình công x tự động ti trầm tính tăm tối rạm tình thụ, cẩu huyết, ngược tâm

Continue reading “Tình yêu thương thế tục”

Sau Lúc giết mổ bị tiêu diệt người yêu

Tên gốc: 杀死恋人之后

Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư

Thể loại: Thế giới fake tưởng, ngược thân mật ngược tâm, phương Tây, cường cường, BE

Continue reading “Sau Lúc giết mổ bị tiêu diệt người yêu”

Chạy nhập đêm

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: loạn dâm, tân tiến, niên thượng sở hữu cao, thứ bực nhất của công, ngược tâm, H, HE.

Continue reading “Chạy nhập đêm”

Xem thêm: ngạn thiếu truy thê

Hôn anh

Tác giả: Trì Dực.

Thể loại: đam mỹ, tân tiến, vùng quê, cao H, trực tiếp bẻ cong, yêu thương kể từ góc nhìn thứ nhất, nhốt cầm-cưỡng hiếp- chống chế yêu thương, không tồn tại NTR – NP, ngược tâm, nhì mặt mày nuông chiều nhau, sở hữu bé bỏng con cái (của thụ), luôn luôn giữ lại 1×1, HE.

Continue reading “Hôn anh”

Thanh ảnh

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Thể loại: ôn nhu nằm trong hạ công x băng tô giáo công ty thụ, cường cường, tử sinh văn, yêu thương thì thầm (ám luyến), ngược tâm.

Continue reading “Thanh ảnh”

Tình yêu thương chính thức kể từ điều rằng dối

Tên khác: Nói bịp tinh; Mất trí lưu giữ tiên sinh gia đái dối trá tinh

Tác giả: Trương Đại Cát – 张大吉

Thể loại: Nguyên thanh lịch, đam mỹ, tử sinh văn, cưới trước yêu thương sau, ABO, lạnh lẽo lùng Alpha công x ngạo kiều, si tình Omega thụ, ngược tâm, HE

Continue reading “Tình yêu thương chính thức kể từ điều nói dối”

Vườn hồng của Leoches

Tác giả: vịn Tước E

Thể loại: Phương Tây thời cận kim, đam mỹ, ngược tâm, HE.

Continue reading “Vườn hồng của Leoches”

Tiêu thanh nhập nhĩ

Xem thêm: vương gia vương phi lại chạy trốn rồi

Tác giả: 凡俗人 – Phàm tục nhân

Thể loại: cổ trang, tử sinh văn, rạm tình công x rạm tình thụ, ngược tâm nhẹ nhõm, HE

Continue reading “Tiêu thanh nhập nhĩ”

Tác giả

Bình luận