TRUNG ĐIỂM LÀ GÌ

  -  

1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2.
Bạn đang xem: Trung điểm là gì

1. Trung điểm của đoạn thẳng

Định nghĩa: 

Trung điểm \(M\) của đoạn thẳng \(AB\) là điểm nằm giữa \(A,B\) và cách đều \(A, B\,(MA=MB).\)

*

Nhận xét:

Nếu \(M\) là trung điểm của đoạn \(AB\) thì:

+ \(MA=MB=\dfrac{AB}{2}.\)

+ \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\)

+ Ba điểm \(A,M,B\) thẳng hàng

ceds.edu.vn


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*Xem thêm: Vòng Chung Kết Fifa Online 3 Sea 2015 Ngày Đầu Tiên, Fifa Online 3

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp ceds.edu.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng ceds.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Sewing Là Gì - Nghĩa Của Từ Sewing

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ceds.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.