Trachea là gì

  -  
Initial studies on in-utero tracheal occlusion were undertaken by tracheal ligation,111 using clipping of the fetal trachea.

Bài Viết: Trachea là gì

From top left lớn right bottom: epiglottis, vocal cords, trachea, carina, inflated và detached balloon, vocal cords about lớn close over the balloon. Những quan điểm của những ví dụ đã hết hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của những nhà cấp phép. All are oriented with the anterior lớn the right và show the mouthparts, the two dorsal branches of the tracheae và the midgut. From that point on, the embryos that did not hatch progressed through the stages of brown midgut, brown tracheae và death. However, we were unable lớn dissect the tracheae without damaging them, so we cannot exclude dissection damage as the cause of this staining. The placement of the trachea is, however, such that food can sometimes fall into it và end up in the wrong place. Both genotypes therefore display the same progression of phenotypes, from brown midgut lớn brown tracheae lớn death. It then descended behind the trachea và esophagus lớn supply the posterior và medial segments of the right lower lobe. This uncommon abnormality can give rise lớn symptoms due lớn compression of the trachea và esophagus.

In particular, there was no evidence of any cytopathogenic or inflammatory change in the trachea or lungs.
Bạn đang xem: Trachea là gì

*

*Xem thêm: Những Game Hay Trên Ps Vita Đáng Chú Ý Trong Năm 2017, Top 20 Game Ps Vita Hay Nhất

*Xem thêm: Game Mã Số Bí Mật 8 - Contemporary Japanese Cinema Since Hana

*

Thêm đặc tính có lợi của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn cần sử dụng tiện dụng khung search miễn phí của chúng tôi.Search phần mềm từ điển của chúng tôi ngay giờ đây and chắc chắn rằng bạn không khi nào trôi mất từ một lần nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Những tiện dụng search Dữ liệu cấp phép Ra mắt Ra mắt Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản trị Sự chấp thuận Bộ nhớ and Riêng tư Corpus Những quy tắc cần sử dụng