tôi đến từ thế giới song song

Tác giả: Tây Tây Đặc

Thể loại: Chuyển thay đổi vong linh, không khí fake tưởng, 1×1, hồi vỏ hộp, tham ô án, đằm thắm đem dị năng giắt hội chứng rơi rụng ngủ trầm trọng học viên thụ VS group trưởng group hình sự viên súc tuy nhiên ưa thực hiện nũng công, một cách thực tế hướng

Bạn đang xem: tôi đến từ thế giới song song

Số chương: 103

Nguồn QT + RAW: Kho Tàng Đam Mỹ

Edit: Dâu

Văn án

Cao Nhiên chết trôi, tỉnh lại vô làn nước ở trái đất tuy vậy tuy vậy.

Nhận được thời cơ sinh sống lại, Cao Nhiên cảm nhận thấy phấn khởi mừng, ra quyết định học tập thiệt xuất sắc, thường ngày thiên về phía đằng trước, lại chợt một ngày phân phát hiện tại bản thân sở hữu một năng lượng, hoàn toàn có thể nom được một chiếc tách đen giòn bên trên một vài người.

Cao Nhiên chú ý nom loại tách đen giòn, thấy được cảnh giết thịt chóc, máu mê, tử vong, xấu xí, tham ô lam, tội ác… Tất cả những loại bốc hương thơm không thích nhằm cho những người không giống biết, yên ắng thối rữa.

—— Ta biết kín của mi.

Quyển 1

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24  – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Xem thêm: không được yêu bạn thân

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 Chương 67

Quyển 2

Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 – Chương 71 – Chương 72

Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76 – Chương 77

Chương 78 – Chương 79 – Chương 80 – Chương 81 – Chương 82

Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 – Chương 86 – Chương 87

Chương 88 – Chương 89 – Chương 90 – Chương 91 – Chương 92

Chương 93 – Chương 94 – Chương 95 – Chương 96 – Chương 97

Xem thêm: tổng tài giả ngốc ai là sói

Chương 98 – Chương 99 – Chương 100 – Chương 101 – Chương 102

Chương 103

Hết.

Tác giả

Bình luận