TIMBER LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
timber
*
timber<"timbə>danh từ mộc xây dựng, gỗ kiến trúc, gỗ có tác dụng mộc rough timber gỗ new đốn squared timber mộc đẽo vuông dressed timber gỗ đã pha (tức là đang cưa ra, đẽo thành những hình và dự tính sẵn sàng để dùng) cây mộc (cây thích hợp cho bài toán lấy gỗ) standing timber gỗ không đẵn (tức là cây gỗ đang lớn) thanh mộc (nhất là kèo, xà, sử dụng trong dựng công ty hoặc đóng tàu) roof timbers hầu hết xà gỗ có tác dụng mái floor timbers các thanh mộc lát sàn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khả năng, đức tính (của một người để làm được việc gì)thán tự (dùng để thông tin cây bị đốn chuẩn bị đổ) cây đổ đấy!ngoại rượu cồn từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trồng rừng cung ứng gỗ xây dựng bằng gỗ, làm được làm bằng gỗ timbered house nhà bằng gỗ đóng mộc xung quanh, lát gỗ xung quanh (miệng giếng...)nội hễ từ đốn gỗ
*
/"timbə/ danh từ gỗ làm cho nhà, gỗ kiến trúc, mộc rough timber gỗ bắt đầu đốn squared timber mộc đẽo vuông cây gỗ to lớn cut down timber đẵn mộc kèo, xà (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khả năng, đức tính (của một người để triển khai được câu hỏi gì) ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trồng rừng cung cấp gỗ xây dựng bằng gỗ, làm được làm bằng gỗ timbered house nhà bằng gỗ đóng góp gỗ xung quanh, lát gỗ xung quanh (miệng giếng...) nội động từ đốn gỗ

*

Kubet