thái cổ thần vương full

Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
61094
Giọng nam: 81 tập

Bạn đang xem: thái cổ thần vương full

– Đồn rằng bên trên thiên khuông của Cửu Thiên Đại Lục đem chín Tinh Hà, vô số Tinh Thần, đều vì thế Võ Mệnh Tinh Thần.
Người luyện võ đạo rất có thể liên kết với Tinh Thần, thực hiện Tinh Hồn vô bạn dạng thân thiết thức tỉnh, phát triển thành tu sĩ Võ Mệnh.

Truyền thuyết kể, Võ tu lợi sợ hãi nhất Cửu Thiên Đại Lục, từng một thứ tự đột đập cảnh giới lại rất có thể cởi đi ra một Tinh Môn, kể từ tê liệt câu thông với cùng một viên Tinh Thần, cho tới bên trên Cửu Trọng Thiên, đều sở hữu Võ Mệnh Tinh Thần của tớ, hóa thân thiết Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa.
Hàng tỉ bào thai, chư thiên vạn giới, Tần Vấn Thiên cười cợt nhìn Thương Thiên, hắn mong muốn thực hiện viên Tinh Thần sáng sủa nhất thiên ko tê liệt.
Cảnh giới: Luyện Thể – Luân Mạch – Nguyên Phủ – Thiên Cương(Tôn giả) – Thiên Tượng -…chia Cửu trọng

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 05:01:43

2:

Tap 002 - 05:22:18

3:

Tap 003 - 05:06:42

4:

Tap 004 - 05:19:40

5:

Tap 005 - 05:14:07

6:

Tap 006 - 05:32:28

7:

Tap 007 - 06:52:34

8:

Tap 008 - 05:28:59

9:

Tap 009 - 05:25:04

10:

Tap 010 - 05:21:34

11:

Tap 011 - 05:22:26

12:

Tap 012 - 05:37:16

13:

Tap 013 - 05:29:44

14:

Tap 014 - 05:42:49

15:

Tap 015 - 05:26:56

16:

Tap 016 - 05:38:37

17:

Tap 017 - 05:30:25

18:

Tap 018 - 05:46:35

19:

Tap 019 - 05:30:57

20:

Tap 020 - 05:35:40

21:

Tap 021 - 06:15:28

22:

Tap 022 - 05:55:57

23:

Tap 023 - 05:35:34

24:

Tap 024 - 05:39:05

25:

Tap 025 - 05:38:20

26:

Tap 026 - 05:35:31

27:

Tap 027 - 05:26:37

28:

Tap 028 - 05:23:22

29:

Tap 029 - 05:28:00

30:

Tap 030 - 05:16:05

31:

Tap 031 - 05:28:01

32:

Tap 032 - 05:31:29

33:

Tap 033 - 05:32:34

34:

Tap 034 - 05:34:13

35:

Tap 035 - 05:31:49

36:

Tap 036 - 05:27:01

37:

Tap 037 - 05:26:39

38:

Tap 038 - 05:26:57

39:

Tap 039 - 05:17:43

40:

Tap 040 - 05:44:58

41:

Tap 041 - 05:17:08

Xem thêm: quân thiếu cưng chiều cô vợ thiên hậu

42:

Tap 042 - 05:29:23

43:

Tap 043 - 05:36:03

44:

Tap 044 - 05:30:30

45:

Tap 045 - 05:48:36

46:

Tap 046 - 05:37:06

47:

Tap 047 - 05:30:24

48:

Tap 048 - 06:07:13

49:

Tap 049 - 05:33:48

50:

Tap 050 - 05:46:23

51:

Tap 051 - 05:30:35

52:

Tap 052 - 05:28:34

53:

Tap 053 - 05:37:25

54:

Tap 054 - 05:39:18

55:

Tap 055 - 05:36:52

56:

Tap 056 - 05:35:38

57:

Tap 057 - 05:41:33

58:

Tap 058 - 05:34:37

59:

Tap 059 - 05:34:04

60:

Tap 060 - 05:30:46

61:

Tap 061 - 05:32:26

62:

Tap 062 - 05:32:17

63:

Tap 063 - 05:30:12

64:

Tap 064 - 05:29:40

65:

Tap 065 - 05:29:35

66:

Tap 066 - 05:33:27

67:

Tap 067 - 05:34:53

68:

Tap 068 - 05:29:11

69:

Tap 069 - 05:31:35

70:

Tap 070 - 05:25:53

71:

Tap 071 - 05:30:42

72:

Tap 072 - 05:29:18

73:

Tap 073 - 05:23:41

74:

Tap 074 - 05:33:18

75:

Tap 075 - 05:25:16

76:

Tap 076 - 05:26:06

77:

Tap 077 - 05:16:38

78:

Tap 078 - 05:08:49

79:

Tap 079 - 06:16:05

80:

Tap 080 - 05:22:44

81:

Tap 081 - 04:40:08

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: ngạn thiếu truy thê

3:

Tap 003

Truyện Thái Cổ Thần Vương Audio nằm trong chuyên mục Huyền Huyễn, Tiên Hiệp của người sáng tác Tịnh Vô Ngân. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở nên với số tập luyện là 81. Các các bạn đem phát âm những chuyên mục không giống của truyện Thái Cổ Thần Vương bên trên đây: