tam sinh tam thế bộ sinh liên

TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN

三生三世步生莲

Bạn đang xem: tam sinh tam thế bộ sinh liên

Mỗi bước đi qua chuyện, hồng liên nở rực. Ấy được gọi là cỗ sinh liên.

Hệ liệt: Tam Sinh Tam Thế

Tác giả: Đường Thất

Hồng Hoang ngày trước, ngũ tộc chén bát phí phạm không ngừng nghỉ chinh chiến.

Thiên tộc thời điểm hôm nay, thần quân thần nữ giới se kết lộc duyên.

Tình trạng vẹn toàn tác: Hố vẫn khơi và ko lấp đoạn. Cả cỗ bao gồm 4 quyển, chia thành 2 phần đó là Phàm Thế và Bát Hoang. Thực tế, ‘Phàm thế’ và ‘Bát hoang’ là tên gọi dự loài kiến khi ko xuất phiên bản của người sáng tác. Sau cơ thì khi xuất phiên bản, vì như thế nguyên nhân tương quan cho tới chừng nhiều năm từng quyển và in dán kể từ phía căn nhà xuất phiên bản, nên từng cuốn cơ nên tách đi ra thực hiện 2. Thành demo đi ra sau thời điểm xuất phiên bản thì vẫn không thể thương hiệu Phàm thế và Bát phí phạm nữa. Ví dụ, phần được dự loài kiến lúc đầu thương hiệu Phàm thế vẫn tách trở thành 2 cuốn là Hóa tuyển chọn và Thần kỳ. Tuy nhiên, lúc này bọn chúng người hâm mộ vẫn lưu giữ cơ hội gọi này nhằm chỉ 2 phần biểu diễn tiến thủ chủ yếu của mẩu chuyện. Tại phía trên, tui thực hiện mục lục cũng vẫn níu lại cơ hội gọi Phàm thế và Bát Hoang (nếu các bạn này đu super topic mặt mày TQ thì chắc chắn vẫn thấy khi quý khách kêu gào quyển 3 quyển 4 thì vẫn kêu gào là ‘Mong hóng Bát Hoang’), tuy nhiên xin xỏ thực hiện rõ ràng với chúng ta là phần thương hiệu xuất phiên bản của truyện vô cùng không tồn tại xuất hiện tại cái brand name Phàm thế hoặc Bát phí phạm gì cả.

MỤC LỤC

Phàm thế – Quyển 1: Hóa kén

Chương cởi đầu

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 ~ [Hết quyển 1] ~

Phàm thế – Quyển 2: Thần kỳ

Chương 18.1 (Chương 1.1) | Chương 18.2 (Chương 1.2) | Chương 19.1 (Chương 2.1) | Chương 19.2 (Chương 2.2)

Xem thêm: biển cả dưới trời sao

Chương trăng tròn.1 (Chương 3.1) | Chương trăng tròn.2 (Chương 3.2) | Chương trăng tròn.3 (Chương 3.3) | Chương trăng tròn.4 (Chương 3.4)

Chương 21.1 (Chương 4.1) | Chương 21.2 (Chương 4.2) | Chương 22.1 (Chương 5.1) | Chương 22.2 (Chương 5.2)

Chương 23.1 (Chương 6.1) | Chương 23.2 (Chương 6.2) | Chương 23.3 (Chương 6.3)

Chương 24.1 (Chương 7.1) | Chương 24.2 (Chương 7.2) | Chương 24.3 (Chương 7.3)

Chương 25 (Chương 8) | Chương 26 (Chương 9) | Chương 27 (Chương 10) | Chương 28 (Chương 11) |

Chương 29 (Chương 12) | Chương 30 (Chương 13) | Chương 31 (Chương 14) | Chương 32 (Chương 15) | Chương 33 (Chương 16)

~ [Hết quyển 2] ~

Bát Hoang – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp [Dưới chân ngàn kiếp nạn]

Chương 1.1 | Chương 1.2 | Chương 2 | Chương 3.1 | Chương 3.2

Chương 4.1 | Chương 4.2 | Chương 5.1 | Chương 5.2 | Chương 6.1 | Chương 6.2

Chương 7.1 | Chương 7.2 | Chương 8.1 | Chương 8.2 | Chương 9

Chương 10.1 | Chương 10.2 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Xem thêm: cố chấp mộng tiêu nhị

Chương 19 | Chương trăng tròn | Chương 21 | Chương 22 ~ [Hết quyển 3] ~

Bát Hoang – Quyển 4: Vĩnh sinh hoa [Nở mãi một đóa hoa]

[Quyển 4 vẫn đang được viết lách. Đã mang tên như bên trên, vô ngoặc vuông là tên gọi giờ đồng hồ Việt gia căn nhà bịa đặt lại.]

  • Đường Thất trả lời một trong những vướng mắc tương quan cho tới Sở Sinh Liên (1)
  • Đường Thất trả lời một trong những vướng mắc tương quan cho tới Sở Sinh Liên (2)

Tác giả

Bình luận