sủng thê làm hoàng hậu

 • Reads 2,032,246
 • Votes 70,120
 • Parts 160

Complete, First published Jun 18, 2018

Bạn đang xem: sủng thê làm hoàng hậu

Table of contents

 • Tue, Jun 19, 2018

 • Chương 2: Biểu ca (Ăn sung mặt mày sướng)

  Tue, Jun 19, 2018

 • Tue, Jun 19, 2018

 • Tue, Jun 19, 2018

 • Tue, Jun 19, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Chương 7: Lần đầu gặp gỡ mặt

  Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Chương 14: Canh một - Thuyền nhỏ

  Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Chương 16: Tranh thủ tình cảm

  Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 23: Tình cờ gặp gỡ gỡ

  Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Chương 38: Đừng nhúc nhích

  Mon, Jun 25, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Mon, Jun 25, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Mon, Jul 2, 2018

 • Mon, Jul 2, 2018

 • Mon, Jul 2, 2018

 • Mon, Jul 2, 2018

 • Mon, Jul 2, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

 • Sat, Jul 14, 2018

  Xem thêm: bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 151: Kiếp trước (1)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 152: Kiếp trước (2)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 153: Kiếp trước (3)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 154: Kiếp trước (4)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 155: Kiếp trước (5)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 156: Lời cuối sách (1)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 157: Tục thiên (2)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 158: Tục thiên (3)

  Tue, Jul 24, 2018

 • Chương 159: Tục thiên (4)

  Tue, Jul 24, 2018

  Xem thêm: đấu phá thương khung hậu truyện 2

 • Chương 160: Tục thiên (5)

  Tue, Jul 24, 2018

Tác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie)
  
  Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn.
  
  Chương: 155c + 5 nước ngoài truyện
  
  Editor: Skinny Cat, meoOm
  
  Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn
  
  
  Giới thiệu:
  Đời trước Chân chỉ Lộ cao ngạo xinh đẹp nhất, tham ô mộ hư hỏng vinh, ở mơ muốn làm thấy người lịch sự bắt quàng thực hiện bọn họ, kế tiếp trải qua loa cuộc sống đời thường ăn sung khoác sướng, sản phẩm chuồn đời mái ấm ma mãnh.
  
  Sau khi sinh sống lại, Chân chỉ Lộ ra quyết định sống động sinh sống qua loa ngày, chở che thiệt chất lượng cho tới nhì đệ đệ sinh song, còn tuyển chọn ông chồng theo đuổi chi chuẩn: mạnh khỏe, trung thực, biết thực hiện một chút việc mái ấm.
  
  Thành thân ái, Chân chỉ Lộ rất rất lý tưởng với lão công của tớ, mặc dù cho lớn mạnh đem cỗ dáng vẻ rất rất xẻ hoa. Chân chỉ Lộ trở thành trung thực thiệt thực hiện một thê tử ngoan ngoãn, thường ngày đo lường chi tiết sinh sống qua loa ngày.
  
  Chứng con kiến lão công mái ấm bản thân từng bước thăng chức, Chân chỉ Lộ không những không tồn tại có hứng, ngược lại lo ngại,
  
  Cho cho tới một ngày truyền cho tới thông tin - -
  
  Lão công tạo ra phản thành công xuất sắc...
  
  - -
  
  Tiết Nhượng: Nàng mong muốn cuộc sống đời thường ăn sung khoác sướng, tớ cho tới nường.
  
  PS: Nam mái ấm ko rằng nhiều lắm, tuy nhiên là nhức lòng thay cho cho tới lão bà ~
  
  chén vô hiểu ra: Ngọt sủng, hằng ngày. Không quí chớ phun.
  
  Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh ngọt văn
  
  Nhân vật chính: Chân chỉ Lộ, Tiết Nhượng ┃ Vai phụ: Song trùng sinh ┃ Khác: Nhường lối phu nhân ông chồng, ngọt sủng ~

#73s