Straddle Là Gì

  -  
Something that straddles a line, such as a border or river, exists on each side of it or goes across it:


Bạn đang xem: Straddle là gì

to be unable to decide which of two opinions about a subject is better and so partly tư vấn both opinions:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ ceds.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


To straddle something is also to lớn be unable to decide which of two opinions about something is better, and so to lớn partly support both opinions:
a situation in which an investor buys or sells both a call option (= agreement lớn buy shares at a fixed price before or on a fixed date) và a put option (= agreement to lớn sell shares at an agreed price before or on a particular date):
There is a lower màn chơi of initial margin on straddle positions because the daily price movements are likely khổng lồ be lower than in the individual contracts.
a situation in which an investor buys both a hotline option and a put option on the same shares because they think that there will be a big change in the chia sẻ price but they do not know if it will go up or down
a situation in which an investor sells both a hotline option & a put option on the same shares because they think that the giới thiệu price will probably stay the same
*

to give something khổng lồ someone younger than you in the family because you want them to have it or because you no longer need it

Về việc này
*Xem thêm: Hỏi Ngu Về Massage Thái Là Gì ? Massage Thái Là Gì

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu kỹ năng truy cập ceds.edu.vn English ceds.edu.vn University Press thống trị Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Fast Track Là Gì ? Please Wait

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message