sinh tiếu thủ hộ thần

Truyện kể về năm 2xxx, sở hữu một cao bồi thương hiệu là Tề Nhạc tự "bị đá" tuy nhiên tấn công người ngay sát bị tiêu diệt. Vì kinh khủng tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị "tiểu tăng" bảo hắn là 1 trong vô 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu vô Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con cái giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Bạn đang xem: sinh tiếu thủ hộ thần

Sau Lúc thức tỉnh năng lượng của tớ, Tề Nhạc chính thức tu luyện và mò mẫm tìm kiếm 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần còn sót lại, ngăn chặn những quyền lực mong muốn xâm lấn phương đông đúc....

Vì mong muốn những người hâm mộ hoàn toàn có thể cảm biến trường hợp tăng tiềm năng Thăng Vân Quyết của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần được rõ rệt.

Thăng Vân Quyết của đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Lúc tăng một vân, tiềm năng tiếp tục tăng thêm 1,5 phen. Dựa theo đuổi công thức này tuy nhiên đo lường, thành quả sau nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục lấy một vân thực hiện hạ tầng.

Một vân tất cả chúng ta coi là mốc khởi điểm, người xem hoàn toàn có thể đo lường được tiềm năng tăng thêm Lúc đạt vân tiếp theo sau.

Hai vân, là 1 trong vân nhân với một,5 phen, tao tiếp tục rời khỏi được thành quả của nhị vân, trình bày cách tiếp, cảnh giới nhị vân của đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh bộp chộp 1,5 phen một vân.

Cảnh giới phụ vương vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 phen.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 phen.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 phen.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 phen.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 phen.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 phen.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 phen.

Từ những số lượng bên trên người xem hoàn toàn có thể thấy được rõ nét, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần càng tu luyện về sau, mỗi lúc tăng thêm một vân, tiềm năng tăng phì về hóa học.

Xem thêm: Những giải đấu và pha hightlight bóng đá tuyệt đỉnh trên Xoilac365

Còn nguyên tắc đo lường bên trên người Kỳ Lân cũng như vậy, thời khắc tăng thêm một vân, tiềm năng một vân của Kỳ Lân cũng như tiềm năng đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tuy nhiên tiềm năng tăng thêm gấp rất nhiều lần, công thức đo lường Từ đó là:

Cảnh giới nhị vân là cảnh giới một vân nhân gấp đôi.

Cảnh giới phụ vương vân là cảnh giới một vân nhân 4 phen.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 8 phen.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 16 phen.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 32 phen.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 64 phen.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 128 phen.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 256 phen.

Từ những điều này hoàn toàn có thể thấy được, Kỳ Lân tu luyện càng về sau tiềm năng còn xịn tía rộng lớn những đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không giống, Kỳ Lân đạt cho tới chín vân, tiềm năng bộp chộp đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân mươi phen. Đương nhiên, Kỳ Lân càng tu luyện về sau càng khó khăn tăng thêm. Cơ hồ nước chỉ việc toàn bộ đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nỗ lực, đều hoàn toàn có thể đạt cho tới chín vân, tuy nhiên Kỳ Lân thì ko nên thế, mặc dù ở thời kỳ cổ xưa, rát không nhiều sở hữu Kỳ Lân này tu luyện đột huỷ ngoài bảy vân, phụ vương vân sau nằm trong của Kỳ Lân, mới mẻ là tăng thêm xịn tía.

Đồng thời, Lúc đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa và Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tổ chức Bản Chúc Tương Dị Hóa phen trước tiên, tiềm năng hoàn toàn có thể thẳng tăng thêm gấp rất nhiều lần, Kỳ Lân cũng như vậy. Nhưng tuy nhiên, cho tới quá trình loại nhị, tiếp tục không giống nhau, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiếp tục tăng mạnh rộng lớn quá trình trước tiên bộp chộp 1,5 phen, tuy nhiên Kỳ Lân quá trình loại nhị tiếp tục bộp chộp nhị phen quá trình trước tiên. Giai đoạn sau cuối cũng như vậy. Cho nên, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân quá trình dị hóa loại phụ vương, trừ vân lực biến đổi còn ngày càng tăng vân lực lên bộp chộp năm phen quá trình loại nhị, tuy nhiên Kỳ Lân là 4 phen.

Xem thêm: hệ thống kẻ phản diện

Bởi vậy hoàn toàn có thể thể hiện Kết luận.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân, bên dưới trường hợp dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa quá trình loại phụ vương sau nằm trong, tiềm năng kể từ 25. 628 phen nhân song (x2). 25 phen, đó là bộp chộp một vân 57. 665 phen.

Kỳ Lân chín vân, bên dưới trường hợp dị hóa phen phụ vương, tiềm năng tiếp tục tăng kể từ 256 phen nhân với 4 phen, đạt cho tới số lượng xịn tía là 1024 phen đối với Lúc một vân. Kỳ Lân Lúc cơ chỉ mất thần mới mẻ tưởng tượng được. Đây cũng chính là vẹn toàn nhân Kỳ Lân trở nên vương vãi của thần thú, Kỳ Lân sau cuối nhất, trọn vẹn hoàn toàn có thể tàn phá toàn cỗ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Danh xưng thần thú nói theo cách khác đùa sao?​