Sao mã là gì

  -  

- trong nhân tế bào gen mang mật mã di truyền nhưng mà lại nằm thắt chặt và cố định trên NST không thể dịch chuyển được. Để góp gen có tác dụng nhiệm vụ media tin với điều khiển quá trình dịch mã cần nhờ đến một cấu trúc khác sẽ là mARN – bạn dạng sao của gen.

- sau thời điểm mARN được tổng hợp xong sẽ dịch rời ra quanh đó tế bào hóa học với mục đích là bản sao của gen để điều khiển quy trình dịch mã tổng vừa lòng chuỗi pôlipeptit.

2. Cấu tạo và công dụng của những loại ARN

- ARN tin tức (mARN): là phiên bạn dạng của gen, mang những bộ 3 mã sao, làm trọng trách khuôn mẫu đến dịch mã sinh sống ribôxôm.

- ARN chuyển vận (tARN): có tác dụng vận chuyển axit amin cùng mang cỗ 3 đối mã cho tới ribôxôm để dịch mã. Trong tế bào có khá nhiều loại tARN khác nhau, mỗi một số loại tARN vận tải một một số loại axit amin tương ứng.

- ARN ribôxôm (rARN): kết phù hợp với prôtêin sản xuất thành ribôxôm là nơi tổng đúng theo chuỗi pôlipeptit.

3. Bề ngoài phiên mã

- quy trình phiên mã được bắt đầu khi enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng khởi đầu làm gen tháo dỡ xoắn và tách 2 mạch đơn, ARN pôlimeraza dịch rời dọc theo mạch khuôn giúp cho những ribônuclêôtit thoải mái trong môi trường nội bào liên kết với các nu bên trên mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A - U, G - X) tạo cho phân tử mARN theo hướng 5’ → 3’.

- Đối với sinh vật nhân thực khi toàn thể gen được phiên mã thì mARN sơ khai được cắt vứt intron cùng nối những êxôn cùng nhau thành mARN trưởng thành.

4. So sánh giữa từ nhân song ADN với phiên mã:

a) khác nhau

- tự nhân song ADN:

+ chịu đựng sự điều khiển của enzim ADN pôlimeraza.

+ triển khai trên cả 2 mạch (mạch cội tổng hợp liên tục, mạch bổ sung tổng hợp gián đoạn).

+ 4 nhiều loại nu áp dụng từ môi trường xung quanh là A, T, G, X.

+ sản phẩm tạo thành là ADN mạch kép.

- Phiên mã:

+ chịu sự tinh chỉnh của enzim ARN pôlimeraza.

+ Chỉ tiến hành trên mạch nơi bắt đầu (vì ARN chỉ có 1 mạch đơn).

+ 4 các loại nu thực hiện từ môi trường là A, U, G, X.

+ thành phầm tạo thành là ARN mạch đơn.

b) kiểu như nhau

- Khi triển khai tự nhân đôi hoặc phiên mã thì NST chứa ADN đề xuất ở trạng thái túa xoắn.

- Đều được triển khai theo nguyên tắc bổ sung cập nhật và khuôn mẫu.

- Được thực hiện trong nhân tế bào cùng với khuôn chủng loại là ADN.


Bạn đang xem: Sao mã là gì


Xem thêm: Dialect Là Gì - Nghĩa Của Từ Dialect


Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chơi Cổ Phiếu Qua Mạng, Các Bước Chơi Chứng Khoán


- Mạch mới luôn được tổng phù hợp theo chiều 5’ → 3’.

II. CƠ CHẾ DỊCH MÃ

1. Quan niệm

- Là quy trình chuyển mã di truyền chứa trong mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit của prôtêin.

2. Cốt truyện

a) Hoạt hóa axit amin (aa)

- Nhờ các enzim đặc hiệu và tích điện ATP, các aa được hoạt hóa với gắn cùng với tARN tạo nên phức hợp aa - tARN.

b) Tổng phù hợp chuỗi pôlipeptit

- giai đoạn mở đầu:

+ tARN mang aa khởi đầu tiến vào địa điểm côđon mở màn sao cho anticôđon bên trên tARN của chính nó khớp bổ sung cập nhật với côđon mở màn trên mARN.

- Giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit:

+ tARN sở hữu aa đầu tiên đến côđon thứ nhất sao cho anticôđon của chính nó khớp bổ sung với côđon trước tiên trên mARN. Enzim xúc tác tạo link peptit giữa aa1 và aa mở đầu.

+ Ribôxôm dịch rời đi 1 bộ ba đồng thời tARN mang aa bắt đầu rời ngoài ribôxôm.

+ tARN sở hữu aa sản phẩm hai mang đến côđon đồ vật hai làm sao cho anticôđon của chính nó khớp bổ sung với côđon thiết bị hai bên trên mARN. Enzim xúc tác tạo liên kết peptit giữa aa2 và aa1.

+ Sự dịch rời của ribôxôm lại liên tục theo từng bộ cha trên mARN.

- Giai đoạn dứt chuỗi pôlipeptit:

+ quy trình dịch mã tiếp diễn cho đến khi ribôxôm gặp côđon xong trên mARN thì quá trình dịch mã dừng lại.

+ Ribôxôm tách bóc khỏi mARN cùng chuỗi pôlipeptit được giải phóng, aa khởi đầu cũng rời ra khỏi chuỗi pôlipeptit để trở thành prôtêin hoàn chỉnh.

3. Pôliribôxôm (pôlixôm)

- Trên từng phân tử mARN thường xuyên có một số ribôxôm cùng chuyển động được hotline là pôliribôxôm. Như vậy, từng một phân tử mARN hoàn toàn có thể tổng hợp được từ một đến các chuỗi pôlipeptit cùng các loại rồi từ hủy.

- Ribôxôm bao gồm tuổi thọ lâu bền hơn và đa chức năng hơn.

4. Mối liên hệ ADN - mARN - prôtêin - tính trạng:

- phương pháp của hiện tượng di truyền ở lever phân tử:

ADN → (Nhân đôi) ADN → (Phiên mã) mARN → (Dịch mã) Prôtêin → Tính trạng

*

+ tin tức di truyền vào ADN của từng tế bào được truyền đạt cho nỗ lực hệ tế bào con thông qua cơ chế nhân đôi.

+ thông tin di truyền trong ADN được thể hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua những cơ chế phiên mã cùng dịch mã.