REFERRED LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Referred là gì

*
*
*

referred
*

refer /ri"fə:/ ngoại cồn từ quy, quy cho, quy vàoto refer one"s failure to...: quy sự thua kém là nghỉ ngơi tại... chuyển mang đến (ai, tổ chức nào) giúp thấy xét, giao cho nghiên cứu giải quyếtthe matter must be referred to lớn a tribunal: sự việc phải được chuyển đến một toà án để xét xửto refer a question lớn someone"s decision: giao một vấn đề cho ai quyết định chỉ dẫn (ai) mang đến hỏi (người nào, tổ chức triển khai nào)I have been referred to you: bạn ta chỉ tôi đến hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, dựa vào cậy vàoI refer myself to lớn your experience: tôi dựa vào kinh nghiệm của anh nội đụng từ xem, tham khảoto refer to one"s watch for the exact time: xem đồng hồ thời trang để biết đúng mấy giờto refer lớn a documemt: tìm hiểu thêm một tài liệu ám chỉ, nói đến, kể đến, nói đếndon"t refer khổng lồ the matter again: đừng nhắc đến vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: chính là đoạn ông ta nói đến tra cứu đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoto refer to somebody for help: tìm đến ai nhằm nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai có liên quan tới, bao gồm quan hệ tới, có dính dáng tớito refer to lớn something: có liên quan đến việc gì hỏi ý kiếnto refer to lớn somebody: hỏi ý kiến airefer khổng lồ drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp bank chưa giao dịch được)referring khổng lồ your letter (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ông

*Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Đạt Tiêu Chuẩn Tiếng Anh Là Gì ? Đạt Tiêu Chuẩn Trong Tiếng Anh Là Gì

*

*

v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another

This plant can be referred to lớn a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient khổng lồ a specialist

refer a bill to a committee
Xem thêm: Hướng Dẫn Hack Vcoin Cf, Hack Quay Bau Vật Cf, Hack …, Hướng Dẫn Hack Vcoin Cf

English Synonym & Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend send