QUẢ BƯỞI TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

grapefruit, pomelo, shaddock are the top translations of "quả bưởi" into English. Sample translated sentence: có một quả mong cỡ quả bưởi trên è ↔ There was a grapefruit-sized orb in the ceiling


*

*

Năm 2006, 67% quả thuộc bỏ ra Cam chanh, 75% quả cam, 58% trái quýt, với 54% quả bưởi chùm được trồng tại Florida.

Bạn đang xem: Quả bưởi tiếng anh là gì


In 2006, 67% of all citrus, 74% of oranges, 58% of tangerines, and 54% of grapefruit were grown in Florida.
Hãy lưu giữ rằng không gian rộng phệ này bên trong quả việt quất, nghỉ ngơi trong Trái Đất, y như những nguyên tử trong quả bưởi.
Remember this vast region of empty space is inside the blueberry, which is inside the Earth, which really are the atoms in the grapefruit.
Có một quả ước cỡ quả bưởi trên trần đảm bảo an toàn cuộc thăm nuôi được theo dõi vì chưng Cục phòng kháng Khủng cha ở Tây Virginia.

Xem thêm: To See And Adjust Your New Feed Facebook Là Gì ? News Feed Là Gì


There was a grapefruit-sized orb in the ceiling for the visit lớn be live-monitored by the Counterterrorism Unit in West Virginia.
Ý là nếu tôi đậy đầy Trái Đất bởi những trái việt quất, thì số việt quất đó sẽ bằng số nguyên tử Nitơ trong một quả bưởi?
You mean to say that if I filled the Earth with blueberries, I would have the same number of nitrogen atoms as a grapefruit?
Ngày 17 tháng 3 năm 1958, Hoa Kỳ xoay quanh vệ tinh thứ hai của nó, Vanguard 1, có kích thước bằng một quả bưởi, cùng vẫn phía trong quỹ đạo 360-by-2.080 hải lý (670 by 3,850 km) vào khoảng thời gian 2016.
On 17 March 1958, the US orbited its second satellite, Vanguard 1, which was about the form size of a grapefruit, và remains in a 360-by-2,080-nautical-mile (670 by 3,850 km) orbit as of 2016.
Các gia đình Việt phái nam cũng bày mâm có năm máy trái cây trên bàn thờ tổ tiên gọi là " Mâm Ngũ quả " , bao hàm chuối , cam , kim quất , bưởi với phật thủ ( các nơi khác trưng na , Dừa , Đu Đủ , Xoài với Dứa ; bởi chúng được đọc là ước , Dừa , Đủ , Xài ) .

Xem thêm: Tải Game Roadrash Cho Win 7, 8, Tải Game Roadrash Cho Win 7


Vietnamese families have a tray of five fruits on their altar called " Ngũ trái " , including banana , orange , kumquat , pomelo & finger citron ( some other places have Custard táo , Coconut , Papaya , Mango và Pineapple ; since it spells out Cau , Dua , Du , Xai ) .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M