Piece là gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ ceds.edu.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Piece là gì

Piece words make it possible lớn talk about a single unit or units of something which is seen as uncountable. Piece words include words such as piece, bit, công trình, article. We normally use them with of. We can use them in the singular or the plural. …
a piece of sth A faulty piece of software caused the bank"s online facility to lớn shut down for three hours.
morceau , pièce , (une uningã d’information ou un exemplaire d’une oeuvre)…
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề ( Problem Solving Là Gì, Problem Solving Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ceds.edu.vn English ceds.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Mbo Là Gì ? Cách Doanh Nghiệp Hiện Thực Mô Hình Quản Trị Của Mình

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message