Phép nhân tiếng anh là gì

  -  

Tìm hiểu các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong tiếng Anh

Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc và viết tư phép toán cơ phiên bản trong giờ Anh, đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Để hiểu xuất sắc chương này, bạn cần tìm hiểu thêm các chương trước về phong thái đọc viết các số trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Phép nhân tiếng anh là gì

A. Phép tính trong giờ Anh

Phép cùng (Addition) trong giờ đồng hồ Anh

Với phép cộng:

Để trình diễn cho dấu cộng (+), chúng ta có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để màn trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng cồn từ lớn be hoặc equal

Dưới đây là các giải pháp nói không giống nhau cho việc 7 + 4 = 11:– Seven & four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven và four are eleven. – Seven & four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách mô tả theo ngữ điệu Toán học).

Xem thêm: Lệnh Truncate Table Là Gì - Lệnh Truncate Table Trong Sql

*

B Phép trừ (Subtraction) trong tiếng Anh

Với phép trừ:Để màn trình diễn cho lốt trừ (-), bạn có thể sử dụng minus. Hoặc chúng ta có thể sử dụng giới từ bỏ from với cách nói ngược lại.Để màn biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng cồn từ khổng lồ be hoặc equal

Dưới đấy là các bí quyết nói khác nhau cho việc 11 – 7 = 4:– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn ngữ Toán học)


C Phép nhân (Multiplication) trong tiếng Anh

Với phép nhân:Để màn biểu diễn cho dấu nhân (x), bạn cũng có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn cũng có thể nói hai số nhân tiếp tục nhau, trong những số đó số nhân máy hai màn trình diễn ở dạng số nhiều.Để trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng rượu cồn từ to lớn be hoặc equal

Dưới đấy là các bí quyết nói khác biệt cho vấn đề 5 x 6 = 30:– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách miêu tả theo ngôn ngữ Toán học)

D Phép phân tách (Division) trong giờ Anh

Với phép chia:Để màn biểu diễn cho dấu phân chia (÷), chúng ta có thể sử dụng divided by. Hoặc chúng ta có thể sử dụng into theo phong cách nói ngược lại như vào phép trừ.Để trình diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng đụng từ lớn be, equal hoặc áp dụng go.

Xem thêm: “ Trick Or Treat Là Gì ? Trick Or Treat Ý Nghĩa Là Gì

Dưới đây là các cách nói khác biệt cho bài bác toán đôi mươi ÷ 5 = 4:– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách miêu tả theo ngôn ngữ Toán học)Ghi chú: Nếu câu hỏi có những số hạng hoặc hiệu quả là các số thập phân hoặc dạng phân số, bạn xem thêm cách đọc viết các số trong các chương trước.Ví dụ câu hỏi với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn cũng có thể nói:Five divided by five is/equals two point five.


Tìm hiểu những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong giờ đồng hồ AnhA. Phép tính trong giờ đồng hồ AnhB Phép trừ (Subtraction) trong giờ đồng hồ AnhC Phép nhân (Multiplication) trong tiếng AnhD Phép phân tách (Division) trong giờ Anh