Pads là gì

  -  
a piece of soft, thichồng cloth or rubber, used to protect a part of the toàn thân, give sầu shape lớn something, or clean something:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ ceds.edu.vn.

Bạn đang xem: Pads là gì

Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.

Xem thêm: Cách Chơi Ngôi Sao Hoàng Cung Trên Máy Tính Tải Về, Chơi Ngôi Sao Hoàng Cung Trên Máy Tính


a number of pieces of paper that have been fastened together along one side, used for writing or drawing on:
khổng lồ put pieces of soft material in something to lớn make it soft, give it a different shape, or protect what is inside:
a number of sheets of paper glued along one edge so that they can be easily carried about together but separated as needed:
a flat piece of soft material used lớn protect a surface, to prevent injury khổng lồ a person, or to lớn give a fuller shape lớn clothing:
a number of pieces of paper that have been fastened together along one side, và used for writing or drawing on:
She accused those who advertise tobacco of padding their bank accounts by selling the health & future of our young people.

Xem thêm: 5 Món Tapas Là Gì Trong Ẩm Thực Tây Ban Nha? Tapas, Kho Báu Nhỏ Của Ẩm Thực Xứ Sở Bò Tót


pad sth with sth The scheme involved padding customers" long-distance phone bills with nhái charges.
*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards to go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về Việc này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ceds.edu.vn English ceds.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message