ở trong game thần quái sinh bánh bao

 • Reads 253,102
 • Votes 34,682
 • Parts 142

Ongoing, First published Mar 16, 2022

Bạn đang xem: ở trong game thần quái sinh bánh bao

Table of contents

 • Màn đầu tiên: Viện kho lưu trữ bảo tàng sáp [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại hai: Đèn lồng domain authority người [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại ba: Bác sĩ mỏ chim [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại tư: Cô dâu quý tộc [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại sáu: Pick-up-Artist (pua) nhà giáo trung học tập [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Pick-up-Artist (pua) nhà giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Pick-up-Artist (pua) nhà giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Pick-up-Artist (pua) nhà giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Pick-up-Artist (pua) nhà giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Pick-up-Artist (pua) nhà giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Pick-up-Artist (pua) nhà giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Pick-up-Artist (pua) nhà giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại bảy: Ai là quỷ núi tuyết? [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại tám: Bài đồng dao "Thắt dây" [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại chín: Ai sẽ tiến hành đằm thắm vương vãi ma mãnh cà Long hứng đầu? [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Ai sẽ tiến hành đằm thắm vương vãi ma mãnh cà Long hứng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Ai sẽ tiến hành đằm thắm vương vãi ma mãnh cà Long hứng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

  Xem thêm: truyện ngắn ngôn tình hay

 • [4] Ai sẽ tiến hành đằm thắm vương vãi ma mãnh cà Long hứng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Ai sẽ tiến hành đằm thắm vương vãi ma mãnh cà Long hứng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Ai sẽ tiến hành đằm thắm vương vãi ma mãnh cà Long hứng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Ai sẽ tiến hành đằm thắm vương vãi ma mãnh cà Long hứng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Ai sẽ tiến hành đằm thắm vương vãi ma mãnh cà Long hứng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mười: Tận thế Zombie [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mươi một: Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [11] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [12] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [13] Trường cung cấp tía kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mươi hai: Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Cô bé xíu quàng khăn đỏ ửng nhập rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mươi ba: Tôi bị tiêu diệt vô cùng thảm [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn cuối: Con cưng của Thiên Đạo [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [11] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 1: Tình yêu thương của Haruhi

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 2: Một ngày của trở thành công ty Trần Thải Tinh

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 3: Thôn du lịch Thánh mẫu

  Wed, Apr trăng tròn, 2022

 • Phiên Ngoại 4: Bốn con cái quỷ ngôi trường Thanh Dương

  Wed, Apr trăng tròn, 2022

 • Phiên nước ngoài 5: Tiểu thịt tươi tỉnh có tiếng quỷ giới Tiểu Nguỵ

  Xem thêm: một phần trong cuộc sống của chúng ta

  Wed, Apr trăng tròn, 2022

 • Wed, Apr trăng tròn, 2022

Tên gốc: Tại linh dị du hí lý sinh tể tể
  
  Tác giả: Lộ Quy Đồ 路归途
  
  Thể loại: Sinh tử, linh dị thần tai quái, vô hạn lưu, điềm văn, trùm cuối kiêm chân đằm thắm trò nghịch tặc giả vờ làm học sinh tiểu học công × ưa fake gái trà xanh rì kiêm thánh phái đẹp bạch liên bông thụ.
  
  Tình trạng: 136 chương chủ yếu văn + 25 phiên ngoại
  
  Văn án
  
  Một ngày nọ, Trần Thải Tinh tự nhiên xuyên nhập toàn cầu thần tai quái kinh dị nhập game, ở điểm này kiểu mẫu gì rồi cũng khá đầy đủ, ngược lại còn nhiều thêm thắt một chiếc bụng bia 5 mon.
  
  Trần Thải Tinh coi một cái bụng nhô lên của tớ, rớt vào trầm tư.
  
  Cậu là nam giới nha... Vậy nên đặc điểm này là bàn tay vàng tặng tất nhiên sao?
  
  Trần Thải Tinh ko biết trên đây liệu có phải là bàn tay vàng hay là không, cậu chỉ biết là một cái bụng bia này tiếp tục càng ngày càng đồ sộ thêm!
  
  Giống như thể...đem thai
  
  Mang bầu là vấn đề ko thể này, còn việc nghi trang trở thành phụ phái đẹp mang bầu nghĩ về cũng chớ nghĩ về cho tới.
  
  Sau cơ...
  
  Trần Thải Tinh: Uhuhu người tớ chỉ là một trong người phụ phái đẹp mang bầu nhỏ yếu hèn bất lực xứng đáng thương thôi nha.
  
  Đám quỷ quái: Một người phụ phái đẹp vác bụng bầu năm mon xua đuổi theo dõi năm tụi tui???
  
  Từ khóa: Vai chính: Trần Thải Tinh, Nguyên Cửu Vạn┃ vai phụ: Bánh Bao┃ kiểu mẫu khác: Vô hạn lưu, ngọt sủng, sinh con

#15vôhạnlưu