Normie nghĩa là gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú ceds.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Normie nghĩa là gì

*

the practice of not eating or using any animal products, such as meat, fish, eggs, cheese, or leather

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Phân Tích Pestel Là Gì - Cách Thực Hiện Phân Tích Pestel

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ceds.edu.vn English ceds.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: The Best Rpgs You Can (And Should) Play Right Now, 15 Offline Rpgs On Pc You Need To Play

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語