Nda Là Gì

  -  

Trong kinh doanh thương mại, nhiều trường hợpbí mật kinh doanh của một bên (ý tưởng, bí quyết kinh doanh, công thức sáng chế…)thường bị đối tác lợi dụng, tiết lộ do trước đó các bên không có thoả thuận ràngbuộc trách nhiệm pháp lý đối với việc bảo mật thông tin. Vậy làm thế nào để hạnchế rò rỉ thông tin bí mật trong quá trình thực hiện hợp đồng? Hãy cùng KhánhAn tìm hiểu Thoả thuận bảo mật thông tin (NDA) trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Nda là gì

1. Thoả thuận bảo mật thông tin (NDA) là gì? Cácloại NDA?

1.1. Khái niệm Thoả thuận bảo mật thông tin:

Thoảthuận bảo mật thông tin hay còn có tên viết tắt NDA (Non-disclosure agreement)là thỏa thuận không tiết lộ thông tin giữa ít nhất hai bên về tài liệu, kiến​​ thức hay các thông tin bí mật mà các bên muốn chia sẻ với nhau vì mục tiêuchung và cần giới hạn quyền truy cập bởi người thứ hai ba. Nói cách khác, Thỏathuận bảo mật thông tin là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lí nhằm mục đích thiếtlập mối quan hệ thân tín.

Thoả thuận bảo mật thông tin là thỏa thuận không tiết lộ thông tin giữa ít nhất hai bên

Ngoàira, Thỏa thuận bảo mật thông tin còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nữanhư:

·Thỏa thuận bảo mật – Confidentiality Agreement –CA.

·Thỏa thuận việc tiết lộ bí mật – ConfidentialDisclosure Agreement – CDA.

·Thỏa thuận thông tin độc quyền – ProprietaryInformation Agreement – PIA

·Thỏa thuận bí mật – Secrecy Agreement – SA.

1.2 Cái loại Thoả thuận bảo mật thông tin:

NDA đơn phương

MộtNDA đơn phương (còn gọi là NDA một chiều) liên quan đến hai bên trong đó chỉ cómột bên (tức là bên tiết lộ) dự án tiết lộ một số thông tin được định nghĩa chobên kia (bên nhận) và yêu cầu giữ bí mật thông tin này.

Ví dụ:Thỏa thuận thường được yêu cầu đối với nhân viên mới, nếu họ có thể có quyềntruy cập vào thông tin bảo mật về công ty. Trong những trường hợp như vậy, nhânviên sẽ là bên duy nhất ký kết.

NDA song phương

Một NDA songphương phương (hay còn gọi là NDA hai chiều) liên quan đến hai bên trong đó cảhai bên dự án tiết lộ thông tin cho nhau và mỗi bên sẽ được bảo vệ nếu có nhữngtiết lộ thêm không được phép. Loại NDA này là phổ biến khi các doanh nghiệpđang xem xét liên kết hoặc kết hợp với nhau.

NDA đa phương

MộtNDA đa phương liên quan đến ba hoặc nhiều bên, trong đó có ít nhất một bên tiếtlộ thông tin cho các bên khác và yêu cầu thông tin đó phải được bảo mật. LoạiNDA này trợ giúp Loại bỏ việc phải sử dụng NDA đơn phương hoặc song phương giữahai bên.

Ví dụ,chỉ cần một NDA đa phương thức được ký bởi ba bên, trong đó mỗi bên có ý địnhtiết lộ thông tin cho hai bên còn lại, thay vì sử dụng ba NDA song phương thứcriêng giữa bên thứ nhất và bên thứ hai, bên thứ hai và bên thứ ba và bên thứ bavà thứ nhất.

2. Khi nào cần ký kết hợp Thoả thuận bảo mậtthông tin?

*

NDA thường được ký kết nếu thông tin hợp tác liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh

Điềunày xuất phát từ sự ràng buộc về mặt pháp lý của NDA. Nếu như một NDA bị vi phạm bởi một bên thì bêncòn lại có quyền yêu cầu pháp luật can thiệp để ngăn chặn và kiện để được bồithường các thiệt hại tài chính.

3. Các thông tin thiết yếu của Thoả thuận bảo mậtthông tin:

Các thỏa thuậnNDA có thể được lập ở ba cấp độ khác nhau như trên. Tuy nhiên, ở cấp độ nàocũng phải đảm bảo 6 thông tin thiết yếu như sau:

·Định nghĩa về những gì cấu thành thông tin bí mật.Trong đó, có các quy định rõ ràng về từng trường hợp cụ thể.

·Thông tin của các bên tham gia thỏa thuận: tên,xác nhận.

·Tuyên bố về các thông tin được tiết lộ, quy địnhvề việc sử dụng các thông tin đó.

·Các trường hợp loại trừ.

·Quy định về thời gian.

·Các quy định khác.

4. Mẫu Thoả thuận bảo mật thông tin:

THOẢ THUẬN BẢO MẬT

Thoả Thuận Bảo Mậtnày(sau đây gọi là "Thoả Thuận”) được lập và có hiệu lực từ ngày_____________, bởi và giữa các bên:

, mộtcông ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật , có trụ sởchính tại <Địa chỉ>, được đại diện bởiÔng/Bà , chức vụ:

(Sau đây gọi tắt là "Bên Cung Cấp ThôngTin”)

, mộtcông ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật , có trụ sởchính tại <Địa chỉ>, được đại diện bởiÔng/Bà , chức vụ: .

Xem thêm: " Nút Chơi Game Liên Quân Mobile, Nút Chơi Game Liên Quân

(Sau đây gọi tắt là "Bên Nhận Thông tin")

XÉT RẰNG:

(A)Bên Nhận Thông Tin và Bên CungCấp Thông Tin mong muốn tham gia vào giao dịch kinh doanh thương mại về ; và theo đó được tiếp cận thông tin bảo mật và độc quyền nhất định;và

(B)Bên Nhận Thông Tin và Bên CungCấp Thông Tin mong muốn thông qua Thỏa Thuận này thiết lập phương thức xử lýđối với tài liệu bảo mật và độc quyền


Điều 1: Không tiết lộ thông tin bảo mật

1.1.Hai Bên hiểu và đồng ý rằng Bên NhậnThông Tin có thể tiếp cận các thông tin bảo mật của Bên Cung Cấp Thông Tin. Chomục đích của Thỏa Thuận này, "Thông TinBảoMật” nghĩa là cácthông tin bảo mật và độc quyền về hoạt động hoặc kinh doanh của Bên Cung CấpThông Tin.

1.2.Cho mục đích của Thỏa Thuận này, ThôngTin Bảo Mật không bao gồm các thông tin sau:

1.2.1.Thông tin đang được công khai hoặc sẽđược công khai sau khi ký kết Thỏa Thuận này.

1.2.2.Thông tin mà một bên nhận được một cáchhợp pháp từ bên thứ ba không bị hạn chế tiết lộ thông tin và không vi phạmnghĩa vụ bảo mật thông tin.

Điều 2: Nghĩa vụ của bên tiếp nhận thông tin

2.1.Bên Nhận Thông Tin sẽ chỉ sử dụng những Thông Tin Bảo Mật cho mục đích thựchiện các công việc theo thỏa thuận giữa Các Bên trừ khi được cho phép khác đibằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Tin, và sẽ không cung cấp hay tiết lộ bấtcứ Thông Tin Bảo Mật cho bất cứ bên thứ ba nào trừ trường hợp đó là nhân viênđược Bên Nhận Thông Tin chỉ định thực hiện trực tiếp công việc và cần biếtnhững Thông Tin Bảo Mật đó.

2.2.Bên Nhận Thông Tin phải ngay lập tức thông báovới nhân viên, đại diện, nhà thầu hay nhà tư vấn độc lập được cung cấp ThôngTin Bảo Mật về nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này và phải thực hiện những biện phápcần thiết để đảm bảo tính bảo mật của Thông Tin Bảo Mật sẽ được duy trì theoThỏa Thuận này.

Điều 3: Thời hạn

3.1.Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ngàyghi tại phần đầu ("Ngày Có Hiệu Lực”) và sẽ hết hạn sau ________ năm kể từ NgàyCó Hiệu Lực, tuy nhiên nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận Thông Tin về việc bảo vệnhững Thông Tin Bảo Mật sẽ tồn tại trong thời hạn ________ năm tiếp theo kể từngày Thỏa Thuận này chấm dứt.

Điều 4: Quyền sở hữu

4.1.Bên Nhận Thông Tin đồng ý rằng tất cả Thông TinBảo Mật do Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu riêng củaBên Cung Cấp Thông Tin.

Điều 5: Không rằng buộc

5.1. Các Bên hiểu rằng Thỏa Thuận này được ký kết mộtcách riêng biệt cho mục đích trao đổi Thông Tin Bảo Mật và Các Bên cũng khôngbị ràng buộc theo bất kỳ khía cạnh nào phải tham gia vào bất kỳ mối quan hệkinh doanh nào trong tương lai.

Điều 6: Không cho phép

6.1.Không Bên nào cấp cho bên kia bất kỳ sự chophép nào, ngụ ý hay bằng cách thức nào khác, để sử dụng Thông Tin Bảo Mật ngoạitrừ được quy định trong Thỏa Thuận này.

Điều 7: Bồi thường

7.1. Tất cả thông tin do Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấpcho Bên Nhận Thông Tin đều là tài sản độc quyền của Bên Cung Cấp Thông Tin.Thông Tin Bảo Mật phải được xử lý theo các điều khoản và hạn chế quy định tạiThỏa Thuận này. Bên Nhận Thông Tin không được sử dụng, phổ biến hoặc trong bấtkỳ cách nào tiết lộ bất kỳ Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ người, công ty hoặcdoanh nghiệp nào khác ngoại trừ trong phạm vi cho phép của Thỏa Thuậnnày.

Điều 8: Thỏa thuận trọn vẹn

8.1. Thỏa Thuận này cấu thành một tổng thể Thỏa Thuậngiữa Các Bên về nội dung quy định tại đây và bao hàm tất cả các cuộc thảo luậntrước của các Bên về Thông Tin Bảo Mật. Thỏa Thuận này sẽ không được sửa đổingoại trừ có Thỏa Thuận bằng văn bản sau ngày có hiệu lực của Thỏa Thuận nàyđược ký bởi Bên Cung Cấp Thông Tin và Bên Nhận Thông tin.

Điều 9: Không chuyển nhượng

9.1. Không Bên nào được phép chuyển nhượng và/hoặc chuyểngiao quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này cho người khác mà không cósự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

Điều 10: Vô hiệu

10.1. Mỗi điều khoản trong Thỏa Thuận này đều riêng biệtvà có thể chia tách được. Trong phạm vi mà bất kỳ điều khoản riêng biệt củaThỏa Thuận này bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện, thì sẽkhông ảnh hưởng hoặc làm giảm hiệu lực tiếp tục của việc thực hiện Thỏa Thuậnnày.

Điều 11: Luật áp dụng

11.1. Hiệu lực, việc áp dụng, giải thích và thực hiệnThỏa Thuận này được điều chỉnh và được hiểu theo quy định của pháp luật ViệtNam.

Điều 12: Giải quyết tranh chấp

12.1. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh hoặcliên quan đến Thỏa Thuận này bao gồm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sự hìnhthành, hiệu lực hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết thông qua đàmphán hòa giải giữa các Bên.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG,ThỏaThuận này được lập vào ngày được nêu ở phần đầu và được lập thành hai (02) bảnbằng Tiếng Việt. Mỗi Bên giữ một (01) bản.

Xem thêm: Download Candy Crush Saga For Pc,Laptop, Williamtog'S Blog

ĐẠI DIỆN BÊN CUNG CẤP THÔNG TIN

________________________

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THÔNG TIN

________________________

Khánh An vừa cùng bạnđọc tìm hiểu về Thoả thuận bảo mật thông tin (NDA). Mong rằng bài viết đã giúpbạn đọc hiểu rõ hơn về thoả thuận này.

Hiểu biết pháp luậtngày nay không chỉ cần thiết đối với các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư mà cònquan trọng với tất cả mọi người. Bạn đọc đừng quên theo dõi Khánh An mỗi ngàyđể nâng cao kiến thức pháp lý và chủ động bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình. Nếucó bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu cầu soạn thảo Thoả thuận bảo mật thông tin,đừng ngại liên hệ với Khánh An để được tư vấn trực tiếp.

Văn phòng: Số 227 HoàngVăn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội