muốn em là của riêng

[Dm7] Đèn đàng một vừa hai phải [G7] nhảy sáng sủa [Cmaj7] Tôi ngồi phía trên bên dưới [Am7] khuông hành lang cửa số căn nhà ai.

[Dm7]Có điếu dung dịch [G7]chưa tàn, [Cmaj7] Cốc nâu rét [Am7] cạnh mặt mày chat chit.

Bạn đang xem: muốn em là của riêng

[Dm7]Ô tề khuông cửa ngõ [G7]sổ hé toang, [Cmaj7]Em là ai em[Am7] là ai em là ai thế?

[Dm7]Ô tề khuông cửa ngõ [G7]sổ hé toang, [Cmaj7]Em là ai?[Am7] ai ai ai.

[Dm7]Muốn em là [G7]của riêng biệt bản thân,[Cmaj7] Một thứ tự gục trượt trong[Am7] vòng đeo tay duyên tình.

[Dm7]Muốn em là [G7]của riêng biệt bản thân,[Cmaj7] Hà Nội Thủ Đô ngày vội vàng [Am7]nay ngập trong yên ổn bình.

Xem thêm: cuồng si mộc vũ nguyện

[Dm7]Nhịp nhạc chạy [G7]qua trái khoáy tim,[Cmaj7] Ta kính chào nhau[Am7] bởi những giờ đồng hồ mỉm cười.

[Dm7]Tại vì thế sao [G7] tuy nhiên tớ tưởng ngàng,[Cmaj7] Thêm 1 giây [Am7]làm tớ tơ tưởng.

[Dm7]Muốn em là [G7]của riêng biệt bản thân,[Cmaj7] Một thứ tự gục trượt nhập [Am7]vòng tay duyên tình.

Xem thêm: drama nhà giàu

[Dm7]Muốn em là [G7]của riêng biệt bản thân,[Cmaj7] nhằm đời[Am7] tăng xinh.

[Dm7]Sài Gòn vàng [G7] một vừa hai phải không còn,[Cmaj7] Nâu rét cũng [Am7]nguội rồi.

[Dm7]Mặt trăng cơ [G7] lên rất cao, [Cmaj7]Em ngồi [Am7]cùng tôi.