một thế kỷ có bao nhiêu năm

1 thế kỷ vị từng nào năm? Đổi thế kỷ quý phái năm. (Ảnh: dùng hình họa gốc kể từ Pixabay)

Bạn đang xem: một thế kỷ có bao nhiêu năm

Có thể các bạn đang được nghe qua loa những cụm kể từ như: thế kỷ loại nhì, thế kỷ loại thân phụ, hoặc thế kỷ loại tư. Vậy một thế kỷ vị từng nào năm? 1000 năm vị từng nào thế kỷ?

Một thế kỷ sở hữu từng nào năm?

Theo quy ước, một thế kỷ sở hữu 100 năm.

 • Nửa thế kỷ vị từng nào năm? Câu vấn đáp là 50 năm.
 • Một thế kỷ rưỡi vị từng nào năm? Câu vấn đáp là 150 năm.
 • 1/3 thế kỷ vị từng nào năm? Câu vấn đáp là 33,3 năm.
 • 1/10 thế kỷ vị từng nào năm? Câu vấn đáp là 10 năm.
 • 25 năm vị từng nào thế kỷ? Câu vấn đáp là 1/4 thế kỷ.
 • 600 năm vị từng nào thế kỷ? Câu vấn đáp là 6 thế kỷ.

Thế kỷ là một trong đơn vị chức năng thời hạn, ngoài thế kỷ, tất cả chúng ta sở hữu những đơn vị chức năng khác ví như thập kỷ, thiên niên kỷ …

Trong giờ đồng hồ Anh, thế kỷ được gọi là century. Từ thế kỷ bắt mối cung cấp kể từ từ ‘centum’ vô giờ đồng hồ Latinh, Tức là một trăm. Century đôi lúc được ghi chép tắt là c.

Nước Mỹ giành song lập vào thời gian thế kỷ 18. (Ảnh: Miền công cộng)
Nước Mỹ giành song lập vào thời gian thế kỷ 18. (Ảnh: Miền công cộng)

1000 năm vị từng nào thế kỷ?

Từ công thức bên trên, tất cả chúng ta tiếp tục thay đổi được 1000 năm vị 10 thế kỷ.

1000 năm còn được gọi là một trong thiên niên kỷ. Như vậy 1 thiên niên kỷ sở hữu 1000 năm, ứng với 10 thế kỷ.

Cách tính thế kỷ

Cách tính thế kỷ theo đòi lịch Gregory

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ được xem như sau:

 • Thế kỷ loại nhất sau Công vẹn toàn (AD) chính thức với năm 1 sau Công vẹn toàn và kết đôn đốc vô năm 100 sau Công vẹn toàn.
 • Thế kỷ thứ hai kéo dãn dài từ thời điểm năm 101 cho tới năm 200.
 • Tương tự động như thế, thế kỷ loại N tiếp tục chính thức từ thời điểm năm (100 x N) - 99 và kết đôn đốc vô năm 100 x N.

Theo phương pháp tính của lịch Gregory thì thế kỷ tiếp tục chính thức với năm sở hữu đuôi là ‘01’ và kết đôn đốc vô năm sở hữu đuôi là ‘00’.

Số loại tự Thời lừa lọc bắt đầu Thời lừa lọc kết thúc
Thế kỷ loại 1 ngày 1 mon một năm 1 ngày 31 mon 12 năm 100
Thế kỷ loại 2 ngày 1 mon một năm 101 ngày 31 mon 12 năm 200
Thế kỷ loại N ngày 1 mon một năm (100 x N) - 99 ngày 31 mon 12 năm (100 x N)
Một số ví dụ
Thế kỷ 19 ngày 1 mon một năm 1801 ngày 31 mon 12 năm 1900
Thế kỷ 20 ngày 1 mon một năm 1901 ngày 31 mon 12 năm 2000
Thế kỷ 21 ngày 1 mon một năm 2001 ngày 31 mon 12 năm 2100

Cách tính thế kỷ theo đòi lịch Thiên văn

Theo lịch Thiên văn, thì thế kỷ được xem như sau:

 • Thế kỷ 1 chính thức từ thời điểm năm 0 và kết đôn đốc vô năm 99.
 • Thế kỷ 21 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2000 và kết đôn đốc vô năm 2099.

Theo phương pháp tính của lịch Thiên văn thì thế kỷ tiếp tục chính thức với năm sở hữu đuôi là ‘00’ và kết đôn đốc vô năm sở hữu đuôi là 99.

Cách tính theo đòi lịch Gregory còn được gọi là phương pháp tính dựa vào thiết kế nghiêm nhặt (strict construction). Trong khi cơ, phương pháp tính theo đòi lịch thiên văn thì dựa vào trí tuệ thông dụng (popular perception).

Sự không giống nhau thời điểm giữa thập kỷ, thế kỷ, và thiên niên kỷ

Đây là bảng tóm lược cơ hội thay đổi thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ quý phái năm. Một thập kỷ vị chục năm. Một thế kỷ vị một trăm năm. Một thiên niên kỷ vị một ngàn năm.

Đơn vị thời gian Năm
1 thập kỷ 10 năm
1 thế kỷ 100 năm
1 thiên niên kỷ 1000 năm

Hỏi và đáp một trong những vấn đề tương quan

1/10 thế kỷ vị từng nào năm

1/10 hoặc thường hay gọi là ‘1 phần 10’; lấy 1 phân tách 10 thành quả được xem là 0,1. 1 thế kỷ vị 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,một là vị 10 năm.

Như vậy 1/10 thế kỷ vị 10 năm.

1/5 thế kỷ vị từng nào năm

1/5 hoặc thường hay gọi là ‘1 phần 5’; lấy 1 phân tách 5 thành quả được xem là 0,2. 1 thế kỷ vị 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,2 là vị hai mươi năm.

Như vậy 1/5 thế kỷ vị hai mươi năm.

1/4 thế kỷ vị từng nào năm

1/4 hoặc thường hay gọi là ‘1 phần 4’; lấy 1 phân tách 4 thành quả được xem là 0,25. 1 thế kỷ vị 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,25 là vị 25 năm.

Như vậy 1/4 thế kỷ vị 25 năm.

1/2 thế kỷ vị từng nào năm

1/2 hoặc thường hay gọi là ‘1 phần 2’; lấy 1 phân tách 2 thành quả được xem là 0,5. 1 thế kỷ vị 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,5 là vị 50 năm.

Xem thêm: lời bài hát da lab thanh xuân

Như vậy 50% thế kỷ vị 50 năm.

Nửa thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ vị 100 năm. Vậy nửa thế kỷ là vị 50 năm.

1 thế kỷ rưỡi vị từng nào năm

1 thế kỷ vị 100 năm. Nửa thế kỷ vị 50 năm. Vậy 1 thế kỷ rưỡi vị 150 năm.

3 thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ vị 100 năm. Vậy 3 thế kỷ vị 300 năm.

9 thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ vị 100 năm. Vậy 9 thế kỷ vị 900 năm.

10 thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ là vị 100 năm. Vậy 10 thế kỷ là vị 1000 năm.

50 thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ là vị 100 năm. Vậy 50 thế kỷ là vị 5000 năm.

Đây là bảng tóm lược cơ hội quy đổi thế kỷ quý phái năm.

Thế kỷ Năm
1/10 (1 phần 10) 10 năm
1/5 (1 phần 5) 20 năm
1/4 (1 phần 4) 25 năm
1/2 (1 phần 2) 50 năm
1 thế kỷ 100 năm
1 thế kỷ rưỡi 150 năm
3 thế kỷ 300 năm
9 thế kỷ 900 năm
10 thế kỷ 1000 năm
20 thế kỷ 2000 năm
50 thế kỷ 5000 năm

1 thế kỷ vị từng nào thập kỷ

1 thế kỷ vị 100 năm; 1 thập kỷ vị 10 năm.

Như vậy 1 thế kỷ vị 10 thập kỷ.

100 năm gọi là gì

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 100 năm gọi là thế kỷ.

10 năm vị từng nào thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 10 năm vị 1/10 thế kỷ.

100 năm vị từng nào thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 100 năm vị 1 thế kỷ.

1000 năm vị từng nào thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 1000 năm vị 10 thế kỷ.

Năm Thế kỷ
10 năm 1/10 thế kỷ
100 năm 1 thế kỷ
1000 năm 10 thế kỷ
10000 năm 100 thế kỷ

Thế kỷ 1 chính thức từ thời điểm năm nào

Theo lịch Gregory, thế kỷ 1 chính thức từ thời điểm năm 1 (ngày 1/1) cho tới năm 100 (ngày 31/12). Theo lịch Thiên văn, thì thế kỷ 1 chính thức từ thời điểm năm 0 cho tới năm 99.

Thế kỷ 21 là từ thời điểm năm nào

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ 21 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2001 cho tới năm 2100. Trong khi cơ, theo đòi lịch Thiên văn, thì thế kỷ 21 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2000 cho tới năm 2099.

Thế kỷ 22 chính thức từ thời điểm năm nào

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ 22 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2101 cho tới năm 2200. Trong khi cơ, theo đòi lịch Thiên văn, thì thế kỷ 22 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2100 cho tới năm 2199.

2000 là thế kỷ bao nhiêu

Theo lịch Gregory, thì năm 2000 là nằm trong thế kỷ đôi mươi. Tuy nhiên, theo đòi lịch Thiên văn, thì năm 2000 là nằm trong thế kỷ 21.

Xem thêm:

 • 1 thập kỷ vị từng nào năm
 • 1 thiên niên kỷ vị từng nào năm
 • 10000 ngày là từng nào năm?
 • 1 vạn là bao nhiêu
 • 1 feet vị từng nào cm
 • 1 dặm vị từng nào km
 • 1 pound vị từng nào kg
 • 1 năm khả năng chiếu sáng vị từng nào km
 • 1 ha vị từng nào m2
 • 1 yard vị từng nào mét
 • 1 khuôn vị từng nào sào
 • 1 tấc vị từng nào cm
 • Một Inch là từng nào cm
 • 1 năm sở hữu từng nào tuần

Nguồn tham ô khảo

Xem thêm: lời bài hát sơn tùng m tp chắc ai đó sẽ về

 1. Thế kỷ - Wikipedia Tiếng Việt
 2. Century - Wikipedia Tiếng Anh