mối tình đầu của siêu sao

bìa 1

Des by Vy

Bạn đang xem: mối tình đầu của siêu sao

mtd

Des by Lynn

Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca

Edit: Sa

Bìa: Lynn, Vy

Thể loại: Xuyên sách, showbiz, sủng

Độ dài: 163 chương chủ yếu truyện + 4 nước ngoài truyện

Giới thiệu:

Ngôn Sơ Âm luôn luôn đặc biệt nỗ lực là phái nữ chủ yếu trùng sinh trúng tiêu xài chuẩn chỉnh, trước tiên là học tập siêu đảm bảo chất lượng, tiếp sau đó là phát triển thành bạch phú mỹ.

Cho cho tới khi côn trùng tình đầu vẫn rời đứt liên hệ kể từ lâu, hơn thế nữa còn là một siêu sao, đùng một cái công khai minh bạch côn trùng tình đầu của tớ là cô Y, cũng quá nhận thật nhiều bạn dạng tình khúc trước đó đều viết lách về cô Y.

Thân là cô Y(1), Ngôn Sơ Âm đột nhiên chốc phân phát hiện tại hóa rời khỏi cô lại xuyên vô cỗ chuyện tranh hường phấn nhưng mà kiếp trước bản thân từng hiểu. Trong truyện, cô Y trúng chuẩn chỉnh côn trùng tình đầu fake tạo nên nhưng mà ngôi nhà nhà người người đều ghét bỏ, nhưng mà ý nghĩa sâu sắc tồn bên trên của hero này là nhằm thực hiện nền mang lại phái nữ chủ yếu tài năng và vô nằm trong thơ ngây (lược vứt một vạn chữ được dùng để làm miêu tả).

Ngôn Sơ Âm: Đắng lòng!

(1) Phiên âm thương hiệu “Ngôn Sơ Âm” là Yan Chu Yin.

Mục lục

♦Chương 001 ♦ Chương 002 ♦ Chương 003 ♦ Chương 004 ♦ Chương 005 ♦

♦Chương 006 ♦ Chương 007 ♦ Chương 008 ♦ Chương 009 ♦ Chương 010 ♦

♦Chương 011 ♦ Chương 012 ♦ Chương 013 ♦ Chương 014 ♦ Chương 015 ♦

♦Chương 016 ♦ Chương 017 ♦ Chương 018 ♦ Chương 019 ♦ Chương 020 ♦

♦Chương 021 ♦ Chương 022 ♦ Chương 023 ♦ Chương 024 ♦ Chương 025 ♦

♦Chương 026 ♦ Chương 027 ♦ Chương 028 ♦ Chương 029 ♦ Chương 030 ♦

♦Chương 031 ♦ Chương 032 ♦ Chương 033 ♦ Chương 034 ♦ Chương 035 ♦

♦Chương 036 ♦ Chương 037 ♦ Chương 038 ♦ Chương 039 ♦ Chương 040 ♦

♦ Chương 041 ♦ Chương 042 ♦ Chương 043 ♦ Chương 044 ♦ Chương 045 ♦

♦ Chương 046 ♦ Chương 047 ♦ Chương 048 ♦ Chương 049 ♦ Chương 050 ♦

♦ Chương 051 ♦ Chương 052 ♦ Chương 053 ♦ Chương 054 ♦ Chương 055 ♦

Xem thêm: nửa đường mật nửa đau thương

♦ Chương 056 ♦ Chương 057 ♦ Chương 058 ♦ Chương 059 ♦ Chương 060 ♦

♦ Chương 061 ♦ Chương 062 ♦ Chương 063 ♦ Chương 064 ♦ Chương 065 ♦

♦ Chương 066 ♦ Chương 067 ♦ Chương 068 ♦ Chương 069 ♦ Chương 070 ♦

♦ Chương 071 ♦ Chương 072 ♦ Chương 073 ♦ Chương 074 ♦ Chương 075 ♦

♦ Chương 076 ♦ Chương 077 ♦ Chương 078 ♦ Chương 079 ♦ Chương 080 ♦

♦ Chương 081 ♦ Chương 082 ♦ Chương 083 ♦ Chương 084 ♦ Chương 085 ♦

♦ Chương 086 ♦ Chương 087  ♦ Chương 088 ♦ Chương 089 ♦ Chương 090 ♦

♦ Chương 091 ♦ Chương 092 ♦ Chương 093 ♦ Chương 094 ♦ Chương 095 ♦

♦ Chương 096 ♦ Chương 097 ♦ Chương 098 ♦ Chương 099 ♦ Chương 100 ♦

♦ Chương 101 ♦ Chương 102 ♦ Chương 103 ♦ Chương 104 ♦ Chương 105 ♦

♦ Chương 106 ♦ Chương 107 ♦ Chương 108 ♦ Chương 109 ♦ Chương 110 ♦

♦ Chương 111 ♦ Chương 112 ♦ Chương 113 ♦ Chương 114 ♦ Chương 115 ♦

♦ Chương 116 ♦ Chương 117 ♦ Chương 118 ♦ Chương 119 ♦ Chương 120 ♦

♦ Chương 121 ♦ Chương 122 ♦ Chương 123 ♦ Chương 124 ♦ Chương 125 ♦

♦ Chương 126 ♦ Chương 127 ♦ Chương 128 ♦ Chương 129 ♦ Chương 130 ♦

♦ Chương 131 ♦ Chương 132 ♦ Chương 133 ♦ Chương 134 ♦ Chương 135 ♦

♦ Chương 136 ♦ Chương 137 ♦ Chương 138 ♦ Chương 139 ♦ Chương 140 ♦

♦ Chương 141 ♦ Chương 142 ♦ Chương 143 ♦ Chương 144 ♦ Chương 145 ♦

♦ Chương 146 ♦ Chương 147 ♦ Chương 148 ♦ Chương 149 ♦ Chương 150 ♦

♦ Chương 151 ♦ Chương 152 ♦ Chương 153 ♦ Chương 154 ♦ Chương 155 ♦

♦ Chương 156 ♦ Chương 157 ♦ Chương 158 ♦ Chương 159 ♦ Chương 160 ♦

♦ Chương 161 ♦ Chương 162 ♦ Chương 163 ♦

Ngoại truyện: ♦ NT1 ♦ NT2 ♦ NT3 ♦ NT4 ♦

Xem thêm: làm nam phụ si tình cho ba vị nam chính

EBOOK: PRC | EPUB

Chân trở nên cảm ơn một chị ỉm thương hiệu vẫn beta bạn dạng ebook.

Chân trở nên cảm ơn K vẫn đóng góp ebook.

Tác giả

Bình luận