MAKE UP MY MIND LÀ GÌ

  -  
Nghĩa rộng:

Quyết định (làm cho đông đảo gì vào một số trong những lựa chọn) – decide which of a number of possible things you will have sầu bự bởi vì.quý khách hàng đang xem: Make up my mind nghĩa là gì

Tiếng Việt gồm phương án nói tương tự:

Quyết định

Ví dụ: