list đam mỹ ngược

Yêu hận tình thù địch của địa hình trở nên tinh

Bạn đang xem: list đam mỹ ngược

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, linh dị thần quái quỷ, thứ bậc nhất, vui nhộn, ngược tâm, OE.

Continue reading “Yêu hận tình thù địch của địa hình thành tinh”

Trùm dung dịch phiện

Tác giả: AK

Thể loại: đam mỹ, nguyên vẹn thanh lịch, tiến bộ, thứ bậc nhất, hắc ám, ngược tâm ngược thân mật, cường công cường thụ, niên hạ công

Continue reading “Trùm dung dịch phiện”

Tình yêu thương thế tục

Tác giả: Trì Tổng Tra

Thể loại: Hiện đại, HE, gương vỡ lại lành lặn, ôn nhu cứng cáp thâm nám tình công x tự động ti trầm tính tăm tối thâm nám tình thụ, cẩu huyết, ngược tâm

Continue reading “Tình yêu thương thế tục”

Sau Khi giết thịt bị tiêu diệt người yêu

Tên gốc: 杀死恋人之后

Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư

Thể loại: Thế giới fake tưởng, ngược thân mật ngược tâm, phương Tây, cường cường, BE

Continue reading “Sau Khi giết thịt bị tiêu diệt người yêu”

Chạy vô đêm

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: loạn dâm, tiến bộ, niên thượng sở hữu cao, thứ bậc nhất của công, ngược tâm, H, HE.

Continue reading “Chạy vô đêm”

Hôn anh

Xem thêm: lời bài hát kiệu hoa

Tác giả: Trì Dực.

Thể loại: đam mỹ, tiến bộ, vùng quê, cao H, trực tiếp bẻ cong, yêu thương kể từ ánh nhìn thứ nhất, giam cầm cầm-cưỡng hiếp- chống chế yêu thương, không tồn tại NTR – NP, ngược tâm, nhì mặt mũi cưng chiều nhau, đem bé nhỏ con cái (của thụ), luôn luôn lưu giữ 1×1, HE.

Continue reading “Hôn anh”

Thanh ảnh

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Thể loại: ôn nhu nằm trong hạ công x băng tát giáo mái ấm thụ, cường cường, tử sinh văn, yêu thương âm thầm (ám luyến), ngược tâm.

Continue reading “Thanh ảnh”

Tình yêu thương chính thức kể từ điều trình bày dối

Tên khác: Nói man trá tinh; Mất trí ghi nhớ tiên sinh gia đái giả dối tinh

Tác giả: Trương Đại Cát – 张大吉

Thể loại: Nguyên thanh lịch, đam mỹ, tử sinh văn, cưới trước yêu thương sau, ABO, rét lùng Alpha công x ngạo kiều, si tình Omega thụ, ngược tâm, HE

Continue reading “Tình yêu thương chính thức kể từ điều nói dối”

Vườn hồng của Leoches

Tác giả: tì Tước E

Thể loại: Phương Tây thời cận kim, đam mỹ, ngược tâm, HE.

Continue reading “Vườn hồng của Leoches”

Tiêu thanh nhập nhĩ

Tác giả: 凡俗人 – Phàm tục nhân

Thể loại: cổ trang, tử sinh văn, thâm nám tình công x thâm nám tình thụ, ngược tâm nhẹ nhõm, HE

Continue reading “Tiêu thanh nhập nhĩ”

Xem thêm: lỡ hẹn với dòng lam lời bài hát

Tác giả

Bình luận