Lịch thi đấu vcs summer 2019

  -  

Tuần 1<hiện>

Thứ 7 ngày 01/06 – Chủ nhật ngày 02/06

MVP

DMO

0 – 2

EDG

EDG.Scout, EDG.iBoy

JDG

0 – 2

FPX

FPX.Tian, FPX.Doinb

LGD

2 – 1

V5

V5.Mole, LGD.Kramer, LGD.Condi

WE

0 – 2

RNG

RNG.Uzi, RNG.Karsa

Tuần 2<hiện>

Thứ 2 ngày 03/06 – Chủ nhật ngày 09/06

MVP

SN

2 – 1

VG

SN.Maple, VG.Chelizi, SN.Smlz

IG

2 – 1

DMO

IG.Rookie, DMO.Mark, IG.Ning

BLG

2 – 0

V5

BLG.Meteor, BLG.XinMo

LNG

2 – 1

JDG

LNG.Flandre, JDG.Yagao, LNG.Plex

LGD

1 – 2

RNG

RNG.Karsa, LGD.Kramer, RNG.Karsa

WE

1 – 2

OMG

OMG.Curse, WE.beishang, OMG.Curse

BLG

0 – 2

FPX

FPX.Doinb(2)

IG

0 – 2

LNG

LNG.Sofm, LNG.Duan

VG

1 – 2

TES

TES.Knight9, VG.Puff, TES.Knight9

RW

0 – 2

RNG

RNG.Langx, RNG.Xiaohu

SN

2 – 0

LGD

SN.Maple, SN.Smlz

EDG

2 – 0

JDG

EDG.Scout, EDG.Jinoo

Tuần 3<hiện>

Thứ 2 ngày 10/06 – Thứ 4, ngày 16/06

MVP

OMG

1 – 2

BLG

OMG.Icon, BLG.ADD, BLG.Kuro

IG

1 – 2

V5

V5.Y4, IG.JackeyLove, V5.Mole

DMO

0 – 2

LNG

LNG.Flandre, LNG.Sofm

FPX

2 – 0

RW

FPX.Lwx(2)

SN

2 – 0

WE

SN.Maple(2)

BLG

0 – 2

EDG

EDG.Scout(2)

DMO

0 – 2

TES

TES.Knight9, TES.Xx

OMG

0 – 2

LGD

LGD.Kramer, LGD.Lies

VG

0 – 2

RNG

RNG.Xiaohu, RNG.Uzi

IG

2 – 1

EDG

EDG.Meiko, IG.Ning, IG.TheShy

FPX

2 – 0

WE

FPX.Doinb, FPX.Lwx

SN

0 – 2

JDG

JDG.Flawless, JDG.Yagao

Tuần 4<hiện>

Thứ 2 ngày 17/06 – Chủ nhật ngày 23/06

MVP

VG

0 – 2

V5

V5.Max(2)

TES

2 – 0

RW

TES.Knight9, TES.Xx

DMO

0 – 2

SN

SN.Biubiu, SN.Maple

FPX

2 – 1

LGD

FPX.Tian, LGD.Yuuki, FPX.Doinb

OMG

2 – 0

RW

OMG.Y1han, OMG.Kane

LNG

2 – 1

WE

LNG.Flanndre, WE.Mystic, LNG.Duan

BLG

2 – 1

LNG

BLG.Jinjiao, LNG.Asura, BLG.Jinjiao

EDG

0 – 2

WE

WE.Missing, WE.Poss

JDG

2 – 0

VG

JDG.Yagao, JDG.Xx

IG

2 – 1

TES

TES.369, IG.Ning, IG.JackeyLove

V5

2 – 0

OMG

V5.Max, V5.Mole

FPX

2 – 0

RNG

FPX.Lwx, FPX.Doinb

Tuần 5<hiện>

Thứ 2 ngày 24/06 – Chủ nhật ngày 30/06

MVP

BLG

0 – 2

TES

TES.Xx, TES.Knight9

IG

2 – 1

SN

SN.Weiwei, IG.TheShy, IG.Forge

LGD

0 – 2

LNG

LNG.Sofm, LNG.Duan

RW

2 – 1

EDG

EDG.iBoy, RW.Haro(2)

VG

1 – 2

DMO

DMO.Changhong, VG.Puff, DMO.Aitong

V5

1 – 2

FPX

FPX.Lwx, V5.Mole, FPX.Lwx

BLG

2 – 1

SN

SN.Weiwei, BLG.Meteor, BLG.Kuro

RW

2 – 1

LNG

RW.ZwuJi, LNG.Plex, LNG.ZWuJi

TES

2 – 1

WE

TES.Knight9, WE.beishang TES.Knight9

IG

0 – 2

JDG

JDG.imp(2)

LGD

1 – 2

EDG

LGD.Lies, EDG.iBoy, EDG.Scout

OMG

0 – 2

RNG

RNG.Karsa, RNG.Uzi

Tuần 6<hiện>

Thứ 6 ngày 12/07 – Chủ nhật ngày 14/07

Thứ 6, ngày 12–07-2019

DMO

0 – 2

BLG

BLG.ADD

JDG

1 – 2

WE

JDG.Yagao, WE.beishang

Thứ 7, ngày 13–07-2019

FPX

2 – 0

VG

FPX.GimGon, FPX.Lwx

OMG

1 – 2

IG

IG.Baolan, OMG.Curse, IG.Baolan

Chủ nhật, ngày 14–07-2019

TES

2 – 0

JDG

TES.Knight9, TES.QiuQiu

LNG

0 – 2

EDG

EDG.Meiko, EDG.Scout

Tuần 7<hiện>

Thứ 2 ngày 15/07 – Chủ nhật ngày 21/07

Thứ 2, ngày 15–07-2019

MVP

V5

2 – 1

RW

RW.HuaTian, V5.Mole, V5.Max

VG

1 – 2

IG

IG.TheShy, VG.Jay, IG.Rookie

Thứ 3, ngày 16–07-2019

BLG

1 – 2

JDG

BLG.ADD, JDG.Zoom, JDG.Flawless

WE

2 – 1

DMO

DMO.Xiaopeng, WE.Mystic, WE.Missing

Thứ 4, ngày 17–07-2019

EDG

2 – 0

V5

EDG.Jinoo, EDG.iBoy

OMG

0 – 2

LNG

LNG.SofM(2)

Thứ 6, ngày 19–07-2019

TES

2 – 0

LGD

TES.Knight9, TES.AKi

OMG

0 – 2

VG

VG.Southwind, VG.Puff

Thứ 7, ngày 20–07-2019

SN

2 – 0

RW

SN.Smlz, SN.Weiwei

RNG

2 – 0

EDG

RNG.Ming, RNG.Uzi

Chủ nhật, ngày 21–07-2019

DMO

2 – 1

JDG

DMO.Aitong, JDG.LvMao, DMO.Natural

FPX

1 – 2

IG

FPX.Lwx, IG.Ning, IG.TheShy

Tuần 8<hiện>

Thứ 2 ngày 22/07 – Chủ nhật ngày 28/07

Thứ 2, ngày 22–07-2019

MVP

RNG

2 – 0

V5

RNG.Xiaohu(2)

TES

0 – 2

SN

SN.Weiwei, SN.Smlz

Thứ 3, ngày 23–07-2019

RW

2 – 1

LGD

LGD.BadeMan, RW.WeiYan, RW.HuaTian

BLG

2 – 0

WE

BLG.Kuro, BLG.Jinjiao

Thứ 4, ngày 24–07-2019

FPX

2 – 0

OMG

FPX.Lwx, FPX.Tian

LNG

0 – 2

TES

TES.Knight9(2)

Thứ 6, ngày 26–07-2019

VG

0 – 2

BLG

BLG.Jinjiao, BLG.Kuro

V5

0 – 2

JDG

JDG.Flawless, JDG.LvMao

Thứ 7, ngày 27–07-2019

RNG

2 – 0

LNG

RNG.Langx, RNG.Xiaohu

EDG

0 – 2

FPX

FPX.Lwx, FPX.GimGoon

Chủ nhật, ngày 28–07-2019

RW

1 – 2

DMO

RW.Holder, DMO.Natural(2)

WE

2 – 1

IG

IG.Ning, WE.beishang, WE.Mystic

Tuần 9<hiện>

Thứ 2 ngày 29/07 – Chủ nhật ngày 04/08

Thứ 2, ngày 29–07-2019

MVP

V5

0 – 2

TES

TES.Knight9, TES.Ben

RNG

2 – 0

SN

RNG.Xiaohu(2)

Thứ 3, ngày 30–07-2019

WE

2 – 0

VG

WE.xiye, WE.Clever9

LGD

0 – 2

DMO

DMO.GALA, DMO.Mark

Thứ 4, ngày 31–07-2019

EDG

2 – 0

OMG

EDG.Scout, EDG.Jinoo

LNG

0 – 2

FPX

FPX.Tian, FPX.Lwx

Thứ 6, ngày 02–08-2019

V5

0 – 2

SN

SN.Smlz

JDG

0 – 2

RW

RW.ZWuJi(2)

Thứ 7, ngày 03–08-2019

OMG

0 – 2

DMO

DMO.GALA, DMO.Natural

RNG

1 – 2

TES

TES.Knight9, RNG.Uzi, TES.369

Chủ nhật, ngày 04–08-2019

WE

2 – 0

LGD

WE.Mystic, WE.xiye

IG

1 – 2

BLG

BLG.Meteor, IG.TheShy, BLG.Meteor

Tuần 10<ẩn>

Thứ 2 ngày 05/08 – Chủ nhật ngày 11/08

Thứ 2, ngày 05–08-2019

MVP

LNG

1 – 2

V5

V5.Mole, LNG.Asura, V5.y4

SN

2 – 1

OMG

OMG.Curse, SN.Smlz, SN.Maple

Thứ 3, ngày 06–08-2019

RW

0 – 2

BLG

BLG.Kuro, BLG.Meteor

RNG

2 – 1

DMO

RNG.Karsa, DMO.GALA, RNG.Uzi

Thứ 4, ngày 07–08-2019

VG

1 – 2

LNG

LNG.Asura, VG.Jay, LNG.Duan

JDG

1 – 2

LGD

LGD.Kramer, JDG.Kanavi, LGD.Kramer

Thứ 6, ngày 09–08-2019

VG

1 – 2

EDG

EDG.Scout, VG.Aix, EDG.Jinoo

WE

2 – 1

RW

RW.HuaTian, WE.Mystic(2)

Thứ 7, ngày 10–08-2019

LGD

0 – 2

BLG

BLG.ADD, BLG.Meteor

RNG

2 – 1

IG

RNG.LoveZrr, IG.JackeyLove, RNG.Uzi

Chủ nhật, ngày 11–08-2019

SN

0 – 2

FPX

FPX.GimGoon, FPX.Lwx

EDG

1 – 2

TES

EDG.Scout, TES.Knight9

Tuần 11<hiện>

Thứ 2 ngày 12/08 – Chủ nhật ngày 18/08

Thứ 2, ngày 12–08-2019

MVP

DMO

2 – 0

V5

DMO.GALA, DMO.Mark

JDG

2 – 0

OMG

JDG.Morgan, JDG.Xiaohan

Thứ 3, ngày 13–08-2019

RW

2 – 1

VG

VG.Jay, RW.Haro, RW.ZWuJi

LGD

0 – 2

IG

IG.TheShy, IG.Leyan

Thứ 4, ngày 14–08-2019

EDG

2 – 0

SN

EDG.iBoy, EDG.Meiko

RNG

0 – 2

BLG

BLG.Meteor, BLG.Kuro

Thứ 6, ngày 16–08-2019

DMO

0 – 2

FPX

FPX.Doinb, FPX.Lwx

TES

2 – 0

OMG

TES.Xx, TES.Ben

Thứ 7, ngày 17–08-2019

V5

0 – 2

WE

WE.xiye, WE.Mystic

RW

0 – 2

IG

IG.Ning, IG.JackeyLove

JDG

1 – 2

RNG

JDG.imp, RNG.Karsa, RNG.Langx

Chủ nhật, ngày 18–08-2019

LGD

1 – 2

VG

LGD.Kramer, VG.Aix, VG.Jay

LNG

2 – 0

SN

LNG.Sofm, LNG.Asura

TES

0 – 2

FPX

FPX.GimGoon, FPX.Lwx

Lịch tranh tài vòng Playoff LPL mùa hè 2019

*
Vòng Playoff LPL 2019 mùa hè

Thể thức thi đấu vòng Playoff LPL 2019 mùa hè như sau:

Mỗi cặp thi đấu Bo5, nhiều loại trực tiếp2 đội đứng đầu bảng xếp thứ hạng LPL vòng bảng được vào thẳng vòng 3 (bán kết)Đội hạng 3 và hạng 4 vòng bảng được vào thẳng vòng 2 (tứ kết)4 nhóm đứng hạng 5 mang lại 8 từ bỏ vòng 1