kim chủ bị lừa rồi

Truyện với 76 chương.

1 Chương 1

2

Bạn đang xem: kim chủ bị lừa rồi

Chương 2

3 Chương 3

4

Chương 4

5 Chương 5

6

Chương 6

7 Chương 7

8

Chương 8

9 Chương 9

10

Chương 10

11 Chương 11

12

Chương 12

13 Chương 13

14

Chương 14

15 Chương 15

16

Chương 16

17 Chương 17

18

Chương 18

19 Chương 19

20

Chương 20

21 Chương 21

22

Chương 22

23 Chương 23

24

Chương 24

25 Chương 25

26

Chương 26

27 Chương 27

28

Chương 28

29 Chương 29

30

Chương 30

31 Chương 31

32

Chương 32

33 Chương 33

34

Chương 34

35 Chương 35

36

Chương 36

37 Chương 37

38

Chương 38

Xem thêm: Mitom TV - Kênh Xem Trực Tiếp Bóng Đá Chất Lượng Hàng Đầu

39 Chương 39

40

Chương 40

41 Chương 41

42

Chương 42

43 Chương 43

44

Chương 44

45 Chương 45

46

Chương 46

47 Chương 47

48

Chương 48

49 Chương 49

50

Chương 50

51 chương 51

52

chương 52

53 ĐỒ VÔ SỈ

54

NỢ MÁU TRẢ BẰNG MÁU

55 GIẾT GÀ DỌA KHỈ (1)

56

QUA SÔNG KHÔNG ĐOẠN CẦU

57 QUA SÔNG ĐOẠN CẦU

58

Kế Trương Lương – Thang trèo tường

59 HỌA TỪ TRONG NHÀ

60

KHÔNG THIẾU ÁT CHỦ BÀI.

61 MÂY TAN TRỜI SÁNG

62

Đêm ni chớ nằm mê hàn

63 BÊ ĐÁ ĐẬP CHÂN MÌNH

64

CHẮP TAY DÂNG TẶNG

65 GIAN PHI – PHẦN 1

66

GIAN PHI – PHẦN 2

67 CHUYỆN QUAN TRỌNG CỦA HOÀNG HẬU

68

CHẠY VÀO CHỖ CHẾT (1)

69 HOÀNG HẬU LÀM PHẢN

70

NỖI BUỒN LY BIỆT XA ĐẾN TẬN VÔ CÙNG (1)

71 Tại đâu mới nhất hoàn toàn có thể không lo nghĩ như 1 cuộc rượu (1)

72

Ở đâu mới nhất hoàn toàn có thể không lo nghĩ như 1 cuộc rượu (2)

73 Tại đâu mới nhất hoàn toàn có thể không lo nghĩ như 1 cuộc rượu (3)

74

Xem thêm: hệ thống kẻ phản diện

Ở ĐÂU MỚI CÓ THỂ KHOAN KHOÁI NHƯ MỘT CUỘC RƯỢU – PHẦN CUỐI

75 Sau nằm trong cũng tiếp tục hội ngộ bên dưới Hoàng Tuyền.

76

ĐỜI NÀY NÀO CÓ THỂ BUỒN LÂU (HẾT)