kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết novel

                  
                       

◇Main character◇
-Đứa con cái ngoài hôn thú của một mái ấm gia đình phú quý. Sống nhập sự lạnh nhạt của thân phụ và những người dân anh nằm trong thân phụ không giống u. Sau này gửi sinh nhập game [Dự án tình thương yêu của tè thư].

 Sau này gửi sinh nhập game [Dự án tình thương yêu của tè thư]

Bạn đang xem: kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết novel

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

   ▪CÁC NHÂN VẬT TRONG GAME▪

☆Penelope Eckart☆
-Tiểu thư, phụ nữ nuôi căn nhà công tước đoạt Eckart. Là người thay cho thế mang lại người con thất lạc Yvonne. Là người tuy nhiên Main character gửi sinh nhập về sau.
-Một người tự phụ, hoặc làm gây rối.

《_______________________________》

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Derrick Eckart☆
-Tuổi: 24
-Chiều cao: 185cm
-Con trai cả, người quá nối tiếp gia tộc Eckart, anh nuôi của Penelope.
-Một loài người ngặt xung khắc và rét lùng.

-Một loài người ngặt xung khắc và rét lùng

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Reynold Eckart☆
-Tuổi: 20
-Chiều cao: 183cm
-Con trai loại nhì căn nhà công tước đoạt Eckart, anh nuôi của Penelope.
-Độc mồm, hủy hoại, cừu địch với từng người

-Độc mồm, hủy hoại, cừu địch với từng người

Xem thêm: thiếu niên ca hành truyện full

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Kallisto Regulus☆
-Tuổi: 23
-Chiều cao: 188cm
-Hoàng hoàng thái tử. Là main character về sau.
-Là một thương hiệu bạo chúa, coi mạng người như cỏ rác rến.

-Là một thương hiệu bạo chúa, coi mạng người như cỏ rác

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Vinter Berdandi☆
-Tuổi: 26
-Chiều cao: 186cm
-Pháp sư, đàn ông trưởng ở trong nhà hầu tước đoạt Berdandi.
-Một người bí mật. Che vết thân thuộc phận thiệt của tôi bên dưới thân thuộc phận chiến sĩ tấn công mướn.

 Che vết thân thuộc phận thiệt của tôi bên dưới thân thuộc phận chiến sĩ tấn công thuê

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Iklies☆
-Tuổi: 17-18
-Chiều cao: 186cm
-Từng là quý tộc của vương vãi triều cũ, lúc này là bầy tớ. Là hộ vệ của Penelope về sau.
-Một người trầm lặng.

《_______________________________》

Xem thêm: siêu sao trở lại

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

¿Yvonne Eckart?
-Con gái út ít ở trong nhà công tước đoạt Eckart. Vì một tai nạn ngoài ý muốn không mong muốn tuy nhiên trôi dạt ngoài mái ấm gia đình bản thân.

 Vì một tai nạn ngoài ý muốn không mong muốn tuy nhiên trôi dạt ngoài mái ấm gia đình mình

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình họa không giống.