Impress Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Impress là gì

*
*
*

impress
*

impress /im"pres/ danh từ sự đóng dấu dấu (đóng góp vào, in vào...) (nghĩa bóng) vết ấna work bearing an impress of genius: tác phẩm mang ý nghĩa của một thiên tài ngoại cồn từ đóng góp, in (vệt lên dòng gì); đóng góp vệt vào, in vệt vào (mẫu gì)to lớn impress the wax with a stamp: đóng góp lốt vào miếng sáp bằng bé dấu ghi sâu vào, tự khắc sâu vào, ngấm sâu vàolớn impress something on the memory: ghi sâu đồ vật gi vào ký kết ức tạo ấn tượng; làm cảm động, làm cảm kíchto be deeply impressed by someone"s kindness: cảm kích thâm thúy bởi vì lòng giỏi của ai ngoại rượu cồn từ (sử học) cưỡng hiếp (tkhô nóng niên...) tòng quân, bắt (thanh hao niên...) đi lính trưng thu, sung công (mặt hàng hoá...) đưa vào, sử dụng (phần nhiều sự kiện... để gia công bằng chứng, để lập luận...)
dấuđóng góp dấuhoađục lỗsự đóngsự insản xuất lỗimpress systemcách làm kế tân oán chi phí nhất thời ứngimpress systemchi phí trả trước bao gồm mức quy định

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): impression, impress, impressionable, impressive, impressively


*Xem thêm: " Dealership Là Gì, Nghĩa Của Từ Dealership, Dealership Là Gì, Nghĩa Của Từ Dealership

*

*

impress

Từ điển Collocation

impress verb

ADV. really His work really impressed me.

VERB + IMPRESS be determined khổng lồ, be keen lớn, hope lớn, want to lớn | attempt khổng lồ, seek khổng lồ, try lớn | be designed to | fail lớn The results failed lớn impress us.

PREPhường. with She impressed us with both the depth và range of her knowledge.

PHRASES an attempt/effort lớn impress sb, be easily impressed I was young và easily impressed.

Từ điển WordNet
Xem thêm: What Are Denier Là Gì, Nghĩa Của Từ Denier, Chỉ Số Sợi Denier Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

impresses|impressed|impressingsyn.: affect engrave establish fix imprint mark plant root stamp strike