Hint là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

hint
*

hint /hint/ danh từ lời gợi ý; lời nói xa xôi, khẩu ca ám chỉto lớn drop (give) a hint: gợi ý, nói nhẵn gióa broad hint: lời ám chi tương đối lộ liễu (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) đôi chút, tí ti, lốt vếtnot the slighkiểm tra hint of...

Bạn đang xem: Hint là gì

: không có một 1 chút nào..., không có mảy may một vết tích nào...

Xem thêm: "Law Of Thermodynamics Là Gì, Nghĩa Của Từ Thermodynamics, Ý Nghĩa Của Thermodynamics Trong Tiếng Anh

nước ngoài cồn từ nhắc nhở nhẹ nhàng; nói trơn nói gió, nói ám chỉ nội hễ từ bỏ (+ at) gợi nhắc nhẹ nhàng, nói bóng gió, nói ám chỉ (cho loại gì)
gợi ý
*

*

*

hint

Từ điển Collocation

hint noun

1 suggestion

ADJ. broad, clear, heavy, strong He gave sầu a broad hint that he was on the verge of leaving. | gentle, subtle, veiled | tantalizing

VERB + HINT drop, give (sb) I dropped a few subtle hints about the payment being due. | get, take OK, I get the hint! Can"t you take a hint và leave sầu me alone?

PREPhường. ~ about, ~ from a hint from my trùm about my absences from the office | ~ khổng lồ Is that a hint lớn me to leave?

2 small amount of sth

ADJ. svào a dish with a strong hint of garlic | faint, merest, slighchạy thử The slighthử nghiệm hint of gossip upset her.

PREP.. ~ of There was a hint of amusement in his voice.

PHRASES at the first hint of sth At the first hint of trouble, I will Hotline the police.

3 piece of advice

ADJ. handy, helpful, practical, useful

VERB + HINT give sầu (sb)

PREP. ~ about The book gives some useful hints about how to lớn plan your garden. | ~ on a book full of handy hints on painting và decorating

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Xin Hướng Dẫn Cách Hack Game Hayday Trên Android, Ios, Hack Kim Cương Hay Day Mới Nhất Năm 2014

v.


English Synonym & Antonym Dictionary

hints|hinted|hintingsyn.: imply insinuate intimate suggest