hắn siêu dính người

Hắn Siêu Dính Người Xuyên Nhanh

Tên truyện: Siêu Dính Người Trong Xuyên Nhanh
Tác giả: Doanh Chi

Bạn đang xem: hắn siêu dính người

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, Tình cảm, Khoa học tập viễn tưởng, Tu chân, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh chóng, Chủ thụ, Sảng văn, 1v1, JJ, HE.
Nguồn: https://wikinam.net/truyen/han-sieu-dinh-nguoi-xuyen-nhanh-Ws7rPO8h7EQB6TEI

Bạch Thần nằm trong khối hệ thống xuyên trải qua không ít toàn cầu triển khai xong những trách nhiệm và lôi cuốn vong hồn lực. Tuy nhiên, trong những toàn cầu, anh luôn luôn gặp gỡ một nam giới nhân hấp dẫn và quan trọng vô đôi mắt bản thân.

Nhưng ko nên chỉ việc nhìn một chút ít, nam giới nhân nào thì cũng đồng ý nhằm Bạch Thần ôm ấp, thơm hít bản thân. Quan trọng rộng lớn, từng công ở từng toàn cầu đều là một trong người và anh được xem là của mình.

Chuyện tình sủng ngọt, với văn học viên tè học tập, gọi fake khó khăn lòng tách đôi mắt ngoài cặp đôi bạn trẻ và lắng đọng này.

Tags: Xuyên nhanh chóng, Hệ thống, Sảng văn, Ngọt văn, Tình cảm, Tu chân.

Hắn Siêu Dính Người Xuyên Nhanh

Hắn Siêu Dính Người Xuyên Nhanh

Xem thêm: truyện con đường bá chủ truyenfull

Tên truyện: Siêu Dính Người Trong Xuyên Nhanh
Tác giả: Doanh Chi

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, Tình cảm, Khoa học tập viễn tưởng, Tu chân, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh chóng, Chủ thụ, Sảng văn, 1v1, JJ, HE.
Nguồn: https://wikinam.net/truyen/han-sieu-dinh-nguoi-xuyen-nhanh-Ws7rPO8h7EQB6TEI

Bạch Thần nằm trong khối hệ thống xuyên trải qua không ít thế giới... nhằm triển khai xong những trách nhiệm và lôi cuốn vong hồn lực. Tuy nhiên, trong những toàn cầu, anh luôn luôn gặp gỡ một nam giới nhân hấp dẫn và quan trọng vô đôi mắt bản thân.

Nhưng ko nên chỉ việc nhìn một chút ít, nam giới nhân nào thì cũng đồng ý nhằm Bạch Thần ôm ấp, thơm hít bản thân. Quan trọng rộng lớn, từng công ở từng toàn cầu đều là một trong người và anh được xem là của mình.

Chuyện tình sủng ngọt, với văn học viên tè học tập, gọi fake khó khăn lòng tách đôi mắt ngoài cặp đôi bạn trẻ và lắng đọng này.

Tags: Xuyên nhanh chóng, Hệ thống, Sảng văn, Ngọt văn, Tình cảm, Tu chân.

Xem thêm: truyện tiên hiệp xuyên không

Danh sách chương

Truyện tấn công dấu

Nhấn nhằm coi...

Truyện đang được đọc

Nhấn nhằm coi...

Gợi ý truyện