Glance là gì

  -  
địa·bàn lướt qua·cái liếc qua·cái nhìn thoáng qua·liếc nhanh·loé lên·nghé mắt·nhìn qua·quặng bóng·sáng loé·sự sượt qua·sự trệch sang bên·thoáng nói ý châm chọc·tia loáng qua·tia loé lên
Often made of metal and fitted over a cap of felt or leather, the helmet ensured that most blows directed at the head would glance off with little harm done.

Bạn đang xem: Glance là gì


Mão trụ thường được làm bằng kim loại và bên trong được lót một cái mũ bằng nỉ hoặc da. Nhờ có nó, phần lớn những đòn tấn công trực tiếp vào đầu sẽ dội ra và không làm người lính bị thương.
To see all your conversion value data at-a-glance, click Campaigns > Conversions tab and ceds.edu.vnew the All conv. value column in the table.
Để xem nhanh tất cả dữ liệu giá trị chuyển đổi, hãy nhấp vào Chiến dịch > tab Chuyển đổi và xem cột Tất cả giá trị chuyển đổi trong bảng.
The stink spirit was actually a river spirit, but it was so corrupted with filth that one couldn"t tell what it was at first glance.
"Linh hồn hôi thối" thực chất vốn là vị thần của một con sông, nhưng nó đã bị rác bẩn hủy hoại đến mức không ai nhận ra nó ngay ở cái nhìn đầu tiên.
What begins with a seemingly innocent glance can grow into sordid infidelity with all its disastrous consequences.
Điều mà bắt đầu với một cái nhìn dường như là vô tội có thể phát triển thành sự ngoại tình vô luân với tất cả những hậu quả tai hại của ceds.edu.vnệc đó.
Trong khi điều này có vẻ như kỳ quặc khi mới nghe, nhưng vị trí của chúng luôn luôn có thể gây bất đồng.
Nielsen Media Research & ABC Medianet, (April 13, 2007) "ABC"s LOST Ratings at a Glance," Yet Another Useless Website.
Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2007. ^ Nielsen Media Research & ABC Medianet, (13 tháng 4 năm 2007) "," Yet Another Useless Website.
All this time Mr. Marvel had been glancing about him intently, listening for faint footfalls, trying to detect imperceptible movements.
Tất cả thời gian này ông Marvel đã liếc nhìn về anh chăm chú, lắng nghe mờ nhạt tiếng chân, cố gắng để phát hiện các chuyển động không thể nhận thấy.

Xem thêm: Tải Game Đánh Bài Tứ Sắc - Chæ¡I Bã I TiếN Lãªn, PhỏM, Tứ SắC,


Although at first glance the involvement of a third party seems to be unrealistic, in the area of planning such mediators already exist as application serceds.edu.vnce proceds.edu.vnders.
Mặc dù thoạt nhìn, sự tham gia của bên thứ ba dường như là không thực tế, trong lĩnh vực lập kế hoạch hòa giải như vậy đã tồn tại như các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng.
Glancing again at the lizard he recalled that, only a day or two before, he had watched how a newly hatched lizard immediately went hunting for flies.
Đưa mắt liếc nhìn con thằn lằn, anh nhớ lại chỉ một hay hai hôm trước anh thấy một thằn lằn con từ trong trứng mới nở ra là đi bắt mồi liền.
The Auction insights filter allows you to see at a glance, which of your keywords, ad groups or campaigns have Auction insights reports available to ceds.edu.vnew.
Bộ lọc Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn xem nhanh để biết từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào của bạn có sẵn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
Nhưng bây giờ hãy dành ra đôi phút để thán phục những gì bao hàm trong hành động soi gương đơn giản ấy.
And so he began, amid constantly anxious sideways glances in his father"s direction, to turn himself around as quickly as possible, although in truth this was only done very slowly.
Và vì vậy ông bắt đầu, trong bối cảnh liên tục lo lắng liếc nhìn sang một bên trong chỉ đạo của cha mình, để biến mình càng nhanh càng tốt, mặc dù sự thật này là chỉ thực hiện rất chậm.
The graph can tell you at a glance if a particular stage is underperforming and needs further investigation.
Biểu đồ có thể cho bạn biết vắn tắt liệu một giai đoạn cụ thể có hiệu suất kém và cần điều tra thêm không.
The stout gentleman half rose from his chair and gave a bob of greeting, with a quick little questioning glance from his small fat- encircled eyes.

Xem thêm: Joiplay - Sexnote Việt Hoá


Một nửa đàn ông mập mạp tăng từ ghế của mình và đã đưa ra một bob của lời chào, với một nhanh chóng nháy mắt hỏi ít chất béo bao quanh đôi mắt nhỏ của mình.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M