Flexibility là gì

  -  
" class="title-header">Flexibility là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Flexibility
*

1848 điểm

tranthuy92


Flexibility là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Flexibility
*

Flexibility là Tính Mềm Dẻo; Tính Linh Hoạt; Tính Co Dãn..Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .