dưỡng thú thành phi

 • Reads 111,193
 • Votes 4,288
 • Parts 186

Complete, First published Apr 17, 2020

Bạn đang xem: dưỡng thú thành phi

Table of contents

 • Chương 1: Kiếp sinh sống của sủng vật

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 2: loại Vân chồn đang được tuyệt diệt trăm năm

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 3: Chết vinh còn rộng lớn sinh sống nhục

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 5: Không thực hiện được áo choàng thì thực hiện khăn choàng cổ

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 6: Ngươi mến trẫm?

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 7: Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 8: Lau thô cỗ lông cho tới nàng

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 9: Không cảnh giác làm cho sóng gió

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 10: Lại bước một bước nữa, trẫm chém đầu bọn họ

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 11: Con chồn nhỏ biết nhìn mặt mũi hàng

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 12: Cuộc sinh sống chắc chắn nên nịnh hót nọt

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 15: Sống chất lượng tốt ở ngự thư chống cho tới trẫm

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 16: Bị ức hiếp nên rằng với trẫm

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 17: Liếm một phiên thay đổi một mạng

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 18: Gậy ông đập sống lưng ông

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 19: Chuyện phiền toái nối đuôi nhau kéo tới

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 20: Nơi an toàn và đáng tin cậy nhất

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 21: Chuyện gì mới mẻ tính là chuyện lớn?

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 22: Làm càng sinh chuyện dẫn đến rắc rối

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 23: Không hổ là người sở hữu, chỉ ngươi mới mẻ hiểu

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 24: Lần đầu ngủ cộng đồng giường

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 25: Thái Hậu hoăng

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 26: Tự bê đá đập vô chân mình

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 27: Khế ước phân phối thân ái của chồn nhỏ

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 28: Cá Phượng Kim Lân

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 29: Quậy tưng ngự thiện phòng

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 30: Đi ra phía bên ngoài giải sầu

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 31: Bánh phù dung tiêu hóa tuyệt

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 32: Nếu như ngươi mến thì trẫm cho tới ngươi

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 33: Đoạn Chỉ thần công

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 35: lõi thật nhiều túng mật

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 36: Sự việc bị bại lộ

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 37: Phạt con cái chồn nhỏ

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 38: Xem ngươi còn dám phô khoang

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 41: Thái tử nước Luật Vân

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 42: Chọn trang sức

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 52: Chơi xấu xa sau lưng

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 53: Quân sư chồn nhỏ

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 55: Biến trở nên hình người

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 61: Đi học tập ở viện Thái phó

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 63: Đòi lại cho tới nàng

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 64: Gặp lại đái Diện Hổ

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 69: Gặp mặt mũi Hoa phi

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 71: Chuẩn bị rubi sinh nhật

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 76: Tai không thể nữa?!

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 77: Cùng vô triều

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

  Xem thêm: Tỷ số trực tuyến - Cập nhật liên tục, theo dõi mọi lúc mọi nơi

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 82: Trăm loại luyện hợp

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 85: Nếu sở hữu phiên sau thì dò thám trẫm bàn bạc

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 89: Đánh tráo vũ khí

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 112: Đi đi dạo ngự hoa viên

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 114: Giội nước lạnh

  Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Sat, Nov trăng tròn, 2021

 • Sat, Nov trăng tròn, 2021

 • Sat, Nov trăng tròn, 2021

 • Sat, Nov trăng tròn, 2021

 • Sat, Nov trăng tròn, 2021

 • Sat, Nov trăng tròn, 2021

 • Sat, Nov 27, 2021

 • Sat, Nov 27, 2021

 • Sat, Nov 27, 2021

 • Sat, Nov 27, 2021

 • Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 128: Tam hoàng tử Huy Anh quốc

  Sat, Dec 4, 2021

 • Sat, Dec 4, 2021

 • Sat, Dec 4, 2021

 • Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 132: Không biết tại vì sao nữa~

  Sat, Dec 11, 2021

 • Sat, Dec 11, 2021

 • Sat, Dec 11, 2021

 • Sat, Dec 11, 2021

 • Sat, Dec 11, 2021

 • Sun, Dec 12, 2021

 • Sun, Dec 12, 2021

 • Sun, Dec 12, 2021

 • Thu, Dec 16, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 142: Trẫm là nước ngoài lệ

  Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 144: Vân chồn trở lại

  Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 25, 2021

 • Sat, Dec 25, 2021

 • Sat, Dec 25, 2021

 • Sat, Dec 25, 2021

 • Sat, Dec 25, 2021

 • Sat, Dec 25, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Chương 154: Đi cho tới Phong Châu

  Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Chương 157: Cuối nằm trong niềm mơ ước cũng trở nên sự thật

  Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Sat, Jan 1, 2022

 • Sun, Jan 2, 2022

 • Chương 162: Người của trẫm

  Sun, Jan 2, 2022

 • Sun, Jan 9, 2022

 • Sun, Jan 9, 2022

 • Chương 165: Muốn hạn chế tóc~

  Sun, Jan 9, 2022

 • Sun, Jan 9, 2022

 • Sun, Jan 9, 2022

 • Thu, Jan 13, 2022

 • Wed, Jan 19, 2022

 • Wed, Jan 19, 2022

 • Sat, Jan 22, 2022

 • Sat, Jan 22, 2022

 • Sun, Jan 23, 2022

 • Chương 174: Sẽ ko tháo lui bước

  Mon, Jan 24, 2022

 • Mon, Jan 24, 2022

 • Tue, Jan 25, 2022

 • Tue, Jan 25, 2022

 • Chương 178: Thập Tứ công chúa

  Wed, Jan 26, 2022

 • Wed, Jan 26, 2022

 • Wed, Jan 26, 2022

 • Thu, Jan 27, 2022

 • Chương 182: Ngũ Trảo Kim Long

  Thu, Jan 27, 2022

 • Thu, Jan 27, 2022

 • Thu, Jan 27, 2022

 • Thu, Jan 27, 2022

 • Thu, Jan 27, 2022

Tác giả: Cửu Trọng Điện
  Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Cung Đấu
  Nguồn: Truyenfull
  
  Truyện Dưỡng Thú Thành Phi của người sáng tác Cửu Trọng Điện là một trong những kiệt tác Huyền Huyễn kết phù hợp với nhân tố romantic, ngôn tình.
  
  Trong truyện tớ hoàn toàn có thể cảm biến được An Hoàng Hàn là bậc đế vương vãi tàn nhẫn, giá buốt lùng tuy nhiên lại sở hữu long thương yêu thương động vật hoang dã. Hắn nuôi ko biết từng nào loại thú, kể từ bên trên trời xuống bên dưới nước. Nhưng loại nhưng mà hắn quý giá chỉ nhất là con cái chồn nhỏ Vân chồn - thường xuyên đập phách những loại vật vô hoàng cung hoàng tộc.
  
  điều đặc biệt nó sở hữu năng lực tu luyện trở nên người, bậc đế vương vãi hiểu rằng tiếp tục thực hiện gì? Liệu sở hữu còn yêu thương quý Vân chồn khi này lại là phái nữ nhi liễu yếu đuối đục tơ?

#2tutien

Xem thêm: chứng bệnh ngọc tự nhân

You may also like

Xuyên Đến Thế Giới Dâm Dục by thichthamdu

You may also like