đọc phàm nhân tu tiên

61 tập

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện là một trong cỗ truyện tiên hiệp lâu năm tập luyện được người sáng tác Vong Ngữ ghi chép từ thời điểm năm 2008 kể về Hàn Lập, một thiếu thốn niên thông thường tuy nhiên lại bắt gặp vô vàn cơ duyên nhằm bước tiến bên trên tuyến phố tu tiên.
Bộ truyện được gọi vì chưng Thành Long và hiệu gắn thêm vì chưng MinH.

Bạn đang xem: đọc phàm nhân tu tiên

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện là một trong cỗ truyện tiên hiệp lâu năm tập luyện được người sáng tác Vong Ngữ ghi chép từ thời điểm năm 2008 kể về Hàn Lập, một thiếu thốn niên thông thường tuy nhiên lại bắt gặp vô vàn cơ duyên nhằm bước tiến bên trên tuyến phố tu tiên.
Bộ truyện được gọi vì chưng Thành Long và hiệu gắn thêm vì chưng MinH.

  Chương 62 - Giao dịch

  Chương 62 - Giao dịch

  Bộ truyện tiên hiệp lâu năm tập luyện Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được ghi chép vì chưng người sáng tác Vong Ngữ, người gọi Thành Long và hiệu gắn thêm vì chưng MinH.

  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/minhiep/message

  Chương 61 - Thần diệt

  Chương 61 - Thần diệt

  Bộ truyện tiên hiệp lâu năm tập luyện Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được ghi chép vì chưng người sáng tác Vong Ngữ, người gọi Thành Long và hiệu gắn thêm vì chưng MinH.

  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/minhiep/message

  Chương 60 - Thí độc

  Chương 60 - Thí độc

  Bộ truyện tiên hiệp lâu năm tập luyện Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được ghi chép vì chưng người sáng tác Vong Ngữ, người gọi Thành Long và hiệu gắn thêm vì chưng MinH.

  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/minhiep/message

  Xem thêm: truyện hàn tổng anh là đồ khốn

  Chương 59 - Tam đại thiết tắc

  Chương 59 - Tam đại thiết tắc

  Bộ truyện tiên hiệp lâu năm tập luyện Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được ghi chép vì chưng người sáng tác Vong Ngữ, người gọi Thành Long và hiệu gắn thêm vì chưng MinH.

  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/minhiep/message

  Chương 58 - Tu tiên giả

  Chương 58 - Tu tiên giả

  Bộ truyện tiên hiệp lâu năm tập luyện Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được ghi chép vì chưng người sáng tác Vong Ngữ, người gọi Thành Long và hiệu gắn thêm vì chưng MinH.

  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/minhiep/message

  Chương 57 - Thân tỉnh địch vong

  Chương 57 - Thân tỉnh địch vong

  Bộ truyện tiên hiệp lâu năm tập luyện Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được ghi chép vì chưng người sáng tác Vong Ngữ, người gọi Thành Long và hiệu gắn thêm vì chưng MinH.

  ---

  Xem thêm: lãnh cung hoàng hậu

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/minhiep/message

Top Podcast Tại Thể Loại Nghệ thuật

cũng có thể các bạn cũng thích