đế quốc đệ nhất dược sư

 • Reads 275,009
 • Votes 24,647
 • Parts 95

Complete, First published Mar 13, 2021

Bạn đang xem: đế quốc đệ nhất dược sư

Table of contents

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Sat, Mar đôi mươi, 2021

 • Sat, Mar đôi mươi, 2021

 • Sun, Mar 21, 2021

 • Sun, Mar 21, 2021

 • Mon, Mar 22, 2021

 • Mon, Mar 22, 2021

 • Tue, Mar 23, 2021

 • Tue, Mar 23, 2021

 • Wed, Mar 24, 2021

 • Wed, Mar 24, 2021

 • Thu, Mar 25, 2021

 • Thu, Mar 25, 2021

 • Sat, Mar 27, 2021

 • Sat, Mar 27, 2021

 • Sat, Mar 27, 2021

 • Sat, Mar 27, 2021

 • Mon, Mar 29, 2021

 • Mon, Mar 29, 2021

 • Tue, Mar 30, 2021

 • Tue, Mar 30, 2021

 • Fri, Apr 2, 2021

 • Fri, Apr 2, 2021

 • Mon, Apr 5, 2021

 • Mon, Apr 5, 2021

 • Tue, Apr 6, 2021

 • Thu, Apr 8, 2021

 • Thu, Apr 8, 2021

 • Thu, Apr 8, 2021

 • Thu, Apr 8, 2021

 • Sat, Apr 10, 2021

 • Sat, Apr 10, 2021

 • Sun, Apr 11, 2021

 • Sun, Apr 11, 2021

 • Mon, Apr 12, 2021

 • Mon, Apr 12, 2021

 • Tue, Apr 13, 2021

  Xem thêm: một phần trong cuộc sống của chúng ta

 • Tue, Apr 13, 2021

 • Wed, Apr 14, 2021

 • Wed, Apr 14, 2021

 • Wed, Apr 14, 2021

 • Wed, Apr 14, 2021

 • Thu, Apr 15, 2021

 • Thu, Apr 15, 2021

 • Fri, Apr 16, 2021

 • Fri, Apr 16, 2021

 • Fri, Apr 16, 2021

 • Fri, Apr 16, 2021

 • Sat, Apr 17, 2021

 • Sat, Apr 17, 2021

 • Sun, Apr 18, 2021

 • Sun, Apr 18, 2021

 • Wed, Apr 21, 2021

 • Wed, Apr 21, 2021

 • Thu, Apr 22, 2021

 • Thu, Apr 22, 2021

 • Fri, Apr 23, 2021

 • Fri, Apr 23, 2021

 • Sat, Apr 24, 2021

 • Sat, Apr 24, 2021

 • Sun, Apr 25, 2021

 • Sun, Apr 25, 2021

 • Mon, Apr 26, 2021

 • Mon, Apr 26, 2021

 • Fri, Apr 30, 2021

 • Fri, Apr 30, 2021

 • Fri, Apr 30, 2021

 • Sat, May 1, 2021

 • Sat, May 1, 2021

 • Sat, May 1, 2021

 • Sat, May 1, 2021

 • Tue, May 4, 2021

 • Tue, May 4, 2021

 • Wed, May 5, 2021

 • Wed, May 5, 2021

 • Thu, May 6, 2021

 • Thu, May 6, 2021

 • Fri, May 7, 2021

 • Fri, May 7, 2021

 • Sat, May 8, 2021

 • Sat, May 8, 2021

 • Sat, May 8, 2021

 • Sat, May 8, 2021

  Xem thêm: truyện 1001 đêm tân hôn full

 • Sat, May 8, 2021

 • Sat, May 8, 2021

Tên: Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư.
  Tác giả: Hoa Nhất Nhất.
  Tình trạng convert: Đã đoạn.
  Tình trạng edit: Đã đoạn.
  Số chương: 94
  Thể loại: Ngôn tình, Tương lai , HE , Thú Nhân, Huyễn, vườn ngôi trường, sảng văn, 1vs1.
  
  ❄️❄️❄️❄️❄️❄️
  
  Editor : Sau Khi edit lô truyện không còn trọng sinh đoạt xá cho tới thủ đoạn vô sáng sủa vô tối, bản thân đưa ra quyết định edit cái truyện ngôn tình nhẹ dịu, cute, ko ngược này mang đến relax ! Thể loại vườn ngôi trường lại trộn chút huyền huyễn thú nhân, quý khách gọi vui chơi nhẹ dịu chứ không tồn tại cuộc chiến tranh hoặc giải pháp này nọ, cũng không tồn tại trọng sinh đoạt xá chi không còn, hứng nhức óc !;))
  
  Mình lần thứ nhất edit truyện chủ thể sau này, sở hữu gì sơ sót ước quý khách cảm thông nhé !
  
  ❄️❄️❄️❄️❄️❄️

#281vs1